Eş Yükselti Haritalarında Eğriler Neleri İfade Eder?

Eş Yükselti Haritalarında Eğriler Neleri İfade Eder?
• Bir eğrinin her yerinde yükselti aynıdır.
• İç içe kapalı eğrilerdir ve birbirlerini kesmezler.
• Sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde eğim azdır.
• İki eş yükselti eğrisi arasındaki yükselti farkı haritanın her yerinde aynıdır. Örneğin iki eş yükselti eğrisi arasındaki yükselti farkı 50 m ise eğriler, haritanın her yerinde 50 metre aralıklarla geçer.
• Eğrilerin uzunluğu arazinin engebeli oluşuna göre değişir. Bazı yerlerde eğri, bir nokta hâlini alabilir. Eş yükselti eğrisinin nokta hâlinde gösterildiği yer, bir yükseltinin doruğu ya da bir çukurluğun dip noktasıdır.

izohipsler
• Kapalı çukurluk, içe doğru çizilen oklarla gösterilir .
• Kabarık şekillerde içteki eğri dıştakinden yüksektir. Çukur yerlerde ise içteki eğrinin değeri, dıştakinden daha azdır.
• Eğrilerin “V” şeklini aldığı yerler akarsu vadilerini veya sırtları gösterir. Akarsu vadilerinde “V”nin sivri ucu izlendiğinde yükselti artar, sırtlarda ise sivri uçlar izlendiğinde yükselti azalır.
• “0” m eğrisi, deniz seviyesini veya kıyı çizgisini gösterir.
• Delta, akarsuyun denize döküldüğü yerde çıkıntı, haliç ise girinti olarak gösterilir.
• Ovalar gibi eğimin az olduğu geniş düzlükler gösterilirken eş yükselti eğrileri seyrekleşir.
• Platolar, çevrelerine göre yüksek ovalar gibi düz veya hafif dalgalı düzlüklerdir. Ancak akarsular bu düzlüklere gömülerek derin vadiler açmışlardır.

izohipsler1

Deniz seviyesinin altındaki yerleri göstermek için çizilen eğrilere eş derinlik (izobat) eğrileri denir. Eş derinlik eğrileri, deniz seviyesine göre aynı derinlikte bulunan noktaların birleştirilmesiyle elde edilir ve deniz altındaki yer şekillerini göstermek için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.