Ergenlik Dönemi ve Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
Çocuklukla yetişkinlik dönemleri arasında kalan ergenlik, hızlı büyüme ve gelişmenin gerçekleştiği önemli bir gelişim dönemidir. Bu dönemin başlangıç ve bitiş zamanları kesin sınırlarla ayrılmamıştır. Aynı zamanda bu dönemde oluşan bedensel ruhsal değişimler kişiler arasında farklılıklar gösterebilir.

Ergenlik özelliklerinin ortaya çıkmasında çevresel, kalıtsal ve ruhsal etmenler önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle ilk ergenlik belirtilerinin görülme yaşları arasında 5-6 yıllık farklar olabilir.
– Kızların ergenlik dönemine erkeklerden yaklaşık 2 yıl kadar erken girdiği bilinmektedir.
– Boy ve kilo artışı da farklılık gösterir. Kızlarda yıllık ortalama 8 cm kadar olan boy uzaması erkeklerde 10 cm dolayındadır.
– Ağırlıkta da belirgin artış olur. Erkeklerde daha çok kas, kızlarda yağ dokusu gelişimi olur.

Ergenlik döneminde kızlarda ortaya çıkan fiziksel özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.
• Boy uzar.
• Kilo artar.
• Göğüsler belirginleşir.
• Cinsel bölgede ve koltuk altlarında olmak üzere vücudun diğer bölgelerinde de kıllar çıkmaya başlar.
• Dış üreme organları olgunlaşır.
• Kas ve daha çok yağ dokusu gelişimi ile vücut hatları yeni biçimini alır.
• Âdet döngüsü ve âdet kanaması başlar.

Ergenlik döneminde erkeklerde ortaya çıkan fiziksel özellikler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir.
• Boy uzar.
• Kilo artar.
• Kas gücü gelişir.
• Cinsel bölgede ve koltuk altlarında olmak üzere vücudun diğer bölgelerinde de kıllar yoğun olarak çıkmaya başlar.
• Ses çatallaşır ve kalınlaşır.
• Omuzlar gelişir, sakal ve bıyık çıkmaya başlar.
• Üreme organları büyür ve gelişir.
• İlk meninin gelmesi bu dönemin en önemli olgunlaşma belirtisidir.

Ergenlik döneminde bedensel değişimlerin yanında ruhsal değimler de yaşanır. Bu dönemde ergenin duyguları inişli çıkışlıdır. Bu duygularını değerlendirebilmesi için ergenin zamana ihtiyacı vardır. Ergen geçirdiği hızlı değişime ayak uydurmada güçlük çeker, bedenine yabancılaşır. Davranışlarında sakarlıklar, beceriksizlikler ortaya çıkar.

Bu dönemde ergenler;
• Dış görünüşlerine önem verir (Giyimine saçına özen gösterir.),
• Nasıl biri olduğunu / olacağını düşünmeye başlar,
• Olgunlaştığını hisseder,
• Daha fazla sorumluluk almak ister,
• Bilinçlenir,
• Daha çok hayal kurmaya başlar,
• Sırları olmaya başlar,
• Arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirmeye başlar,
• Hırçın ve sinirli olabilir.

Ergenlik döneminin sağlıklı geçirilebilmesi hayatın sonraki dönemleri için önemlidir. Ergenliğin yaşandığı yıllarda bedensel ve ruhsal değişimin sağlıklı olması yetişkinlik ve yaşlılık dönemi için önemlidir. Ergenin beslenmesine özen göstermesi, spor, müzik, el sanatları vb. uğraşılar edinmesi olumlu yönde gelişim sağlar. Bu dönemde aileler ve eğitimciler gençleri anlamalı, sorunlarının çözümünde yardımcı olmalıdır.

Bu dönemde ergen giyimi, saçı, konuşma biçimi ve davranışları ile kendi bağımsızlığını kabul ettirmek ister. Aileler bu gibi durumlarda katı tutumlar takınmamalı, parasal olanaklar ve okul kuralları ölçüsünde gençlere anlayış göstermelidir.Sivilceler, aşırı kilo artışı vb. durumlar bu dönemde ergenler için önemli bir kaygı
kaynağıdır. Ergen, sağlığı ile ilgili konularda bilgilendirilmeli ve çözüm için hekimlerden ya da ilgili uzmanlardan yardım alınmalıdır.

ergen_erkek ergen_kiz ergenlik_donemi ergenlik_donemii ergenlik-donemi