Enzimlerin Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi

Enzimlerin Özellikleri Hakkında Kısa Bilgi
Enzimlerin yapısı, çevre faktörleri gibi birçok etken enzimlerin özelliklerini tanımamıza yardımcı olur.
Bunlardan bazıları şunlardır:
– Enzimler, genellikle özgül olup her enzim belli bir reaksiyonun işleyişinde görev yapar.
– Enzimler, reaksiyon sonunda değişmeden çıkar ve aynı reaksiyon için tekrar tekrar kullanılabilir.
Enzimler uygun ortam sağlandığında hücre içinde ve dışında çalışabilir.
– Bazı enzim tepkimeleri çift yönlü olup bu yolla moleküllerin parçalanması veya birleşmesi gerçekleştirilir. Enzimler, tepkimenin yönünü değil, dengenin oranının belirlenmesinde etkilidir. Sindirim enzimleri ise tek yönlü tepkimelerde görev yapar.
– Enzimler, aktif ya da inaktif olmalarına göre de gruplandırılır.
– Enzimler, hücre içinde sentezlenir işlevleri ise hücre içi ve dışı ortamlarda gerçekleşir.
– Enzimler etkilerini substratlarının dış yüzeyinden başlatır; substratın yüzeyi ne kadar geniş olursa etkinlikleri o kadar hızlı olur. Örneğin kıyılmış ete enzimin etkisi, aynı miktarda parça etten daha hızlıdır.
– Enzimlerin etkinlikleri son derece hızlıdır. Örneğin sığır karaciğerinden elde edilen katalaz enzimi, bir saniyede 20°C de beş milyon H202 (hidrojen peroksit) molekülünü parçalayabilir. Katalaz enziminin parçaladığı H202’yi demir atomu yalnız başına ancak üç yüz senede ayrıştırır.
– Enzimler, tek tek veya takım hâlinde görev yapar. Enzimlerin takım hâlinde görev yapması durumunda birinin son ürünü kendisinden sonraki enzimin substratı (etkilediği madde) olabilir. Örneğin amilaz enzimi nişastayı iki glikozlu maltoza, maltaz enzimi de maltozu glikoza parçalar. Glikoz da bir seri enzim aracılığı ile daha küçük yapı taşlarına ayrıştırılır. Tepkimelerin her basamağında ayrı bir enzim görev alır.

  • Reaksiyonlar dizisinde enzimlerden biri bozulursa ürün oluşmaz. Ürünün oluşabilmesi için ortama ilgili enzim ilave edilmelidir.

enzimler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.