Ek Eylem ve Eylemde Kip Soru ve Cevapları Hakkında Kısa Bilgi

Ek Eylem ve Eylemde Kip Soru ve Cevapları Hakkında Kısa Bilgi

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmıştır?
A) Sorduğum soruların cevabını verirdi.
B) Her bayramda bizi ziyaret ederdi.
C) Yaptıkları ve söyledikleri ile sabrımızı taşırdı.
D) Bir bakışından ne demek isteğini anlardı.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin şahsı farklıdır?
A) Gelirim bu ay da giderimi karşılamadı.
B) Onu dünden beri görmedim.
C) Yaptıklarım beğenilmedi.
D) Okumakla geçti ömrüm.
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil almıştır?
A) Geldiğinde vakit çok geçti.
B) Çocuk sınıfı doğrudan geçti.
C) Kapının önünden usulca geçti.
D) Arabamız bozuk bir yoldan geçti.
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir?
A) Hayatımda hiç yalan söylemedim.
B) Kardeşim dün çok hastaydı.
C) Sporcuların hepsi de çok gençtiler.
D) Yarışmada çok heyecanlıydım.
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiilin geniş zamanındadır?
A) Yola çıktığımızda hava soğuktu.
B) Masada yazılmış bir mektup vardı.
C) Ali çok başarılı bir öğrenciymiş.
D) Günümüzde başarılı olmak zordur.
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiille çekimlenmemiştir?
A) Burası büyük bir bataklıkmış.
B) Toprağımla ben birbirimizin esiriyiz.
C) Unutulmazlar arasına yazdırdı adını.
D) Onun güzel sözleri pek çoktur.
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, ek eylemin hikayesi ( görülen geçmiş zaman ) ikinci çoğul şahısla çekimlenmiştir?
A) Geçmiş günlerin güleç ırmaklarıyız.
B) Nerdeymiş kıyısına oturduğum günler.
C) Yapayalnız bir çocuktuk o zamanlar.
D) Farkındayım beni unuttuğunuzun.
8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek eylem yoktur?
A) Yediyordu kağnısını Elif
B) Kahroluyordu düşünceden düşünceden
C) Mustafa Kemal’in kağnısı kalır mı?
D) Elif Elif’ti boyu ince.
EYLEMDE KİP
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek fiilin geniş zamanıdır?
A) Kırmızı gülleri iri iriydi.
B) Bu küçük bahçede çok mutluydum.
C) Bahçeniz cennetten bir köşe gibiymiş.
D) Şırıl şırıl akan sular ne güzeldi.
10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yükleminde ek fiil yoktur?
A) Aslan yatağından bellidir.
B) Av vuranın değil, alanındır.
C) Herkesten aldım ağzımın payını.
D) Kuşkulu uyku evin bekçisiymiş.
11. “ Sonu olmayan yol yoktur.” cümlesinin yüklemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İsim soylu bir sözcüktür.
B) Ünsüz sertleşmesi olmuştur.
C) Ek eylemin geniş zamanında çekimlidir.
D) Türemiş bir sözcüktür.
12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem ek fiille çekimlenmiştir?
A) Çayır çimen yeşermiş zafer yolunda.
B) Gönlüm coşup öter bahar dalında.
C) Ve hepimiz sonsuz bir sabahtayız.
D) Yeni kahramanlar kol kol, boy boy büyür.
13. “Ben gülüm, ben karanfilim, ben yaseminim” diyor.
Renk renk kokularla çiçekler .
Sorulsa çocuk bahçesidir derim
Karşı bayırdaki mezarlık.
Yukarıdaki dizelerde ek eylemle çekimlenmiş kaç sözcük vardır?
A) 4 B) 5 C) 6 D) 7
14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, hikaye birleşik zamanlıdır?
A) Aydınlık kaybolurmuş yeryüzü aydınlığından.
B) Sesimiz yankılanırsa duyulur elbet.
C) Seni senin karanlığın sevecekmiş sadece.
D) Gezinirdim hayallerimin kaybolduğu yerde.
15. Ek eylemin çekiminde geniş zaman üçüncü tekil kişi eki ( -dir ) söylenmeyebilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bununla ilgili bir örnek vardır?
A) Sizinle daha önce karşılaşmıştık sanki.
B) Denizin yüzeyi çarşaf gibi sanki.
C) Beni de davet ettiğinden haberim yoktu.
D) Ahmet’in kafası oldukça karışık.
16. “ Çıkamaz çocukluğundan dışarı kimse.” Cümlesindeki bileşik eylemin çeşidi nedir?
A) Tezlik C) Yeterlik
B) Yaklaşma D) Sürerlik
17. “ Benim güzel atım tekme atmaz, ısırmaz.” Cümlesindeki eylemler, zaman ve kişileri bakımından hangisine uygundur?
A) Gelecek zaman- III. Tekil kişi
B) Geniş zaman- III. Tekil kişi
C) Geniş zaman- III. Çoğul kişi
D) Şimdiki zaman- III.Tekil Kişi
18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tezlik bileşik eylemi vardır?
A) Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya
B) Alsa bu soğuk taşlar alnımdaki ateşi
C) Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya
D) Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi
19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ek eylem vardır?
A) Bütün mektuplarımı yaktı.
B) Ortada olağandışı bir şey yoktu.
C) Yaptıklarının hepsini affettik.
D) Şubat ayında soğuklar arttı.
20. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yüklem “ istek “ kipinde çekimlenmiştir?
A) Yollar sende başlar sende biter
Açık denize dökülmeden önce
B) Köşe başını tutan leylak kokusu
Yakamı bırak da gideyim
C) Dişli rüzgarlara karşı büyüttüm
Düşman gecenin içinde seni
D) Köpürerek koşuyordu atlarımız
Durgun denize doğru
21. “Benimle uzun uzun konuşmaz, hep benden kaçmaya çalışır.” Cümlesindeki eylemlerin zamanı nedir?
A) Geniş zaman- Gelecek zaman
B) Gelecek zaman- Gelecek zaman
C) Geniş zaman- Geniş zaman
D) Geçmiş zaman- Gelecek zaman
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ gelecek zaman anlamı” vardır?
A) Küçük çocuğun saçları rüzgarda uçuşuyor.
B) Siz onunla hala görüşüyor musunuz?
C) Annem, onlarla gitmemi istemiyor.
D) Yemek pişince tencereyi kısık ateşe alıyorum, değil mi?
23. Aşağıdakilerden hangisi, geniş zamanın ikinci tekil kişisine göre çekimlenmiştir?
A) Oturunuz C) Oturmayınız
B) Oturamazsın D) Otururlar
24. “ Gelemedik” sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yapısı bakımından bileşik eylemdir.
B) Bileşik zamanlı eylemdir.
C) Yeterlik anlamı taşır.
D) I. çoğul kişi çekimlidir.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik zamanlı bir eylem yoktur?
A) Sen olmasan ben bu dünyada neylerim?
B) Sakalını sıvazlayarak önden gidiyordu.
C) Arkadaşlar bugün yine geleceklermiş.
D) Bana bir sürpriz hazırlamışlardı.
26. Aşağıdakilerin hangisinde, deyim biçiminde öbekleşmiş bileşik eylem kullanılmamıştır?
A) Mimikleri onu ele veriyor; ama o, bunun farkında değil.
B) Mühendisliği de seviyorum; ama doktorluk daha ağır basıyor.
C) Beklentileriniz gerçekleşmezse hemen dönüp gelin.
D) O hafta seninle görüşemeyince deliye döndü bizim oğlan.
27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, süreklilik anlamı veren bir bileşik eylem kullanılmıştır?
A) Sen ortalığı süpüredur, ben çayı demleyip geliyorum.
B) Dostlukla ticareti karıştırmamak gerekir diyerek parayı zorla verebildim.
C) Biz anahtar ararken, o, içeriye pencereden girivermiş.
D) Daha hazırlıklar yeni bitmişti ki elektrikler sönüverdi.
28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ekeylem farklı görevde kullanılmıştır?
A) Her yerde o güzel yarınlarını arıyordu.
B) Kalmamıştı onun da kimsesi artık.
C) Bilseydim ben de giderdim, dedi.
D) Mutlu olmaktı onun da tek amacı.
CEVAP ANAHTARI
EK EYLEM- EYLEMDE KİP
1. C
2. B
3. A
4. A
5. D
6. C
7. A
8. C
9. B
10. C
11. D
12. C
13. A
14. D
15. D
16. C
17. B
18. A
19. B
20. B
21. C
22. D
23. B
24. B
25. A
26. C
27. A
28. D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.