Dünya’nın Şekli Hakkında Kısa Bilgi

Dünya’nın Şekli Hakkında Kısa Bilgi

Dünya’nın şekli nasıldır? Bunu bizler günümüzün teknolojisiyle net bir şekilde biliyoruz. Ancak ilk insan­lar da bunu merak ediyordu. Sizce teknolojinin gelişmediği dönemlerde insanlar Dünya’nın şeklini nasıl yo­rumlamışlardır? Dünya’nın şeklinin nasıl olduğu sorusu insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar, Dünya’yı çe­şitli şekillerde tanımlamışlardır. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Yer’in geometrik şekillerden hiç birine uymadığı, kendine özgü bir şekli olduğu sonucuna varılmıştır. Günümüzde, Dünya’nın uzaydan çekilen bir­çok fotoğrafı bulunmaktadır. Bu fotoğraflar da Dünya’nın kendine özgü bir şeklinin bulunduğunu kanıtla­maktadır. Geometrik şekillerin hiçbirine uymayan Yer’in kendine özgü bu şekline geoit adı verilir.

Dünya’nın şeklinden dolayı güneş ışınları yere farklı açılarla düşmektedir. Ekvator çevresi güneş ışınlarını dik ve dike yakın açılarla alır. Ekvator’dan kutuplara gidildikçe güneş ışınlarının düşme açı­sı küçülmektedir. Bu durum Ekvator’dan kutuplara gidildikçe sıcaklığın azalmasına neden olmaktadır.

Yer’in şeklinin diğer bir sonucu da Dünya’nın Güneş’e dönük yüzünün aydınlık, diğer yarısının ise ka­ranlıkta kalmasıdır.

Kutuplara gidildikçe yer çekiminin artması da Yer’in şeklinin sonuçlarındandır.

dunyanin_sekli

dunyanin_seklii

Yerküre üzerinde, herhangi bir noktanın ve­ya yerin boyutlarını, konumunu veya özellikleri­ni belirlemek için yerin biçimine uygun olarak gerçekte olmayan enine ve boyuna çemberler çizilmiştir .Bunlar:

  1. Ekvator: Kutup noktalarından eşit uzaklık­ta olan ve Yer’in en şişkin kısmından geçen da­iredir (Yer yuvarlığını iki eşit parçaya ayırır.).
  2. Dönenceler: 23° 27′ kuzey enleminden ge­çen çembere Yengeç Dönencesi, 23° 27′ güney enleminden geçen çembere Oğlak Dönencesi denir.
  3. Kutup Daireleri: Aydınlanma dairelerinin 21 Haziran ve 21 Aralık’ta teğet olduğu çember­lerdir. Ekvator’un kuzey ve güneyinde bulunan bu çemberler Kuzey Kutup Dairesi ve Güney Kutup Dairesi adlarını alır.
  4. Kutup Noktaları: Dünya ekseninin geçtiği düşünülen ve Ekvator’a eşit uzaklıkta bulunan noktalardır. Bunlar da Ekvator’un 90° kuzey ve güneyinde olup Kuzey Kutup Noktası ve Güney Kutup Noktası adlarıyla anılır.

dunyanin_sekli_nedir

2 thoughts on “Dünya’nın Şekli Hakkında Kısa Bilgi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.