Doğu Asya Dinleri Hakkında Kısa Bilgi

Doğu Asya Dinleri Hakkında Kısa Bilgi
Konfüçyanizm, MÖ VI. yüzyılda Çin’de ortaya çıkmış bir dindir. Adını, kurucusu kabul edilen Konfüçyüs (MÖ 551-479)’ten almaktadır. Bu dinde ahlaki öğretiler ön plandadır. Konfüçyüsçülük, Çin halkının yaşayış tarzını, dinî inançlarını ifade etmektedir. Konfüçyanizm, 1912 yılına kadar Çin’in resmî dini olmuştur. Konfüçyanistlerin büyük bir kısmı Çin’de, geri kalanı Japonya, Burma ve Tayland’da yaşamaktadır.
Konfüçyüs, hiçbir zaman kendine “din kurucusu” denilmesini istememiştir. Onun düşünceleri ölümünden sonra bir din olarak kabul edilmiştir. Konfüçyüsçülüğün kutsal metinlerini, eski Çin metinlerinin yorumundan oluşan “Beş Klasik” ve “Dört Kitap” oluşturur.
Konfüçyüs, öbür dünyanın varlığını inkâr etmemekle beraber, yapılan kötülüklerin cezasının bu dünyada çekileceğini söylemiştir. Konfüçyüs’e göre dua ve ibadet bir görevdir; fakat devamlı yapılması bir zorunluluk değildir.
Taoizm, bugün hâlen yaşayan Çin dinlerinden biridir. MÖ VI. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu din, Çin dinlerinin genel özelliğini oluşturan “Tao” kavramı üzerine kurulmuştur. Mistik yönü ağır basan bir dindir. Kurucusu, Lao-Tzu’dur. Bu dinin mensuplarının büyük çoğunluğu Çin’de, az bir kısmı da diğer Asya ülkelerinde yaşamaktadır.

Taoizmin kutsal kitabı Tao TeKing (Tao ve Fazilet)’te anlatıl-
dığına göre evren, iki gücün tesiri altındadır. Bunlar, Yin ve Yang’tır.
Yin, dişil, yang da eril gücü temsil etmektedir. Bunlar gece ile gün-
düz, kadın ile erkek gibidir. Bu ikisinden tabiattaki olaylar mey-
dana gelmektedir. Taoizmin ahlaki prensipleri üç ana noktada top-
lanabilir: 1) Basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak. 2) Mütevazı
olmak, nefsini gurur ve kibirden uzaklaştırmak. 3) Bütün canlılara kar-
şı merhametli olmak. Taoizmin sembolü
Taoizmin sembolü, evreni etkisi altında tutan iki zıt gücü ifade eder. Ancak her bir güçte diğerinden bir parça vardır. Noktalar da bunun sembolüdür.
Şintoizm, “tanrıların yolu” anlamına gelmekte ve Japonların geleneksel millî inançlarını ifade etmektedir. “Şinto” ismi, MS VI. yüzyılda, geleneksel millî inançları, Budizm gibi dışarıdan Japonya’ya giren dinlerden ayırmak için kullanılmıştır.
Şintoizmin belli bir kurucusu ve inanç sistemi yoktur. Çok tanrılı bir din olup millî ve geleneksel bir karakter taşır. Şintoistler diğer dinlere tepki göstermezler. Ata ruhlarına saygı bu dinin en önemli özelliklerindendir. Ataların öldükten sonra yaşadığına inanan Şintoist Japonlar, onlar için evlerinde bir atalar köşesi oluştururlar.
Şintoizm, tanrılarının çokluğu ile de meşhur olan bir
dindir. Yaklaşık sekiz milyon tanrısı vardır. Tanrı “Kami” diye
ifade edilir. Şintoistlerin çoğu da aynı zamanda Budisttir. Ja-
ponlara göre insanın iki dini olabilir.

dogu_asya_dinleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.