Dış Kanamada Acil Yardım

Dış Kanamada Acil Yardım
> Olay yeri değerlendirilerek gerekli güvenlik önlemleri alınır.
> Hastanın bilinci ve ABC’si değerlendirilir. Entübasyon ve ventilasyon desteğine ihtiyaç durumunda entübasyon geciktirilmemelidir. Gerekli ise oksijen verilir.
> Kanamanın olduğu bölge değerlendirilir; ancak yara kurcalanmamalıdır.
> Kanayan bölge üzerine steril tamponla direkt bası uygulanır ve basınçlı sargı ile sarılır.
> Kanama ekstremitede ise elevasyon sağlanır.
> Kanama durmamışsa kanamanın proksimalindeki artere bası uygulanır.
> Varsa kanama durdurucu ajan uygulanır.
> Amputasyon varsa güdük yaradaki kanama kontrolü sağlanarak ampute organ uygun şartlarda muhafaza edilir.
> Hastanın damar yolu açılır.
> KKM ile iletişime geçilerek, danışman hekimin onayı ile % 0.9 NaCl ya da Ringer Laktat IV solüsyon takılır.
> Vital bulgular sık aralıklarla takip edilir.
> Hastanın kardiyak ve solunum monitörizasyonu sağlanır.
> Kanayan bölge görülecek şekilde hastanın üzeri örtülerek vücut ısısı korunur.
> KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna hastanın nakli sağlanır.
> Yapılan tüm işlemler ve kan kaybı miktarı vaka kayıt formuna kaydedilir.

dış kanamada acil yardım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.