Dinde Gösterişten Uzak Olmak
İbadetlerde asıl olan, tam bir inanmışlık içinde, bilinçli, gösterişten uzak ve içtenlikle Allah’a yönelmektir. İbadetler, sadece Allah’ın rızasını, hoşnutluğunu kazanmak için yapılır ve karşılığı da sadece ondan beklenir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyrulur: “…Bana, din ve ibadetimi yalnız Allah’a has kılarak gönülden kulluk etmem emredildi.”İbadetin gösteriş amaçlı veya herhangi bir çıkar elde etmek için yapılması, dinimizce çirkin bir davranış olarak görülür. Ayrıca ibadetlere gösterişin yani riyanın karışması, onun manevi değerini azaltır. Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de ibadetlerde gösterişten uzak durulması konusunda bizi uyarır: “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. İbadetlerini gösteriş için yaparlar.” Gerek ibadetlerde gerek diğer davranışlarda Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak amacıyla hareket etmek gerekir. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah şöyle buyurur: “De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm kesinlikle hep o âlemlerin Rabb’i olan Allah içindir.”

“Ey iman edenler! Yardım ettiğiniz kimseleri başa kakmak ve incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah’a da ahirete de inanmadığı hâlde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin!… Öyleleri işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükâfat elde edemezler…”
Bakara suresi, 264. ayet.

dinde-gosteristen-uzak-durmak