Din Güzel Ahlaktır

Din Güzel Ahlaktır

“Güzel ahlaklı insan” ifadesi kimler için kullanılır?
Din, insanların hem bu dünyada hem de öbür dünyada mutlu olmaları için Allah tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen emirlerin bütününe denir. Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmak tır. Bunun için din; dürüstlüğü, temizliği, çalışmayı, yardımseverliği ve herkesle iyi geçinmeyi öğütler. Yalan söylemeyi, hırsızlık yapmayı, anne ve baba ya kötü davranmayı, çevreye zarar vermeyi yasaklar (6. Fotoğraf).
Toplum içinde insanların benimsedikleri güzel huy ve davranışlara “ahlak” denir. Örneğin; dürüstlük, saygı, sevgi, alçak gönüllülük gibi güzel huy ve davranışlar bunlardan bazılarıdır. İyi huy ve davranışlara sahip kişiler, toplumda ahlaklı olarak nitelendirilir. Ahlaklı insanlar, yaşadıkları toplumun kurallarına uyarlar. Çevrelerindekilerle iyi geçinirler. Yalan söylemezler. Büyüklerine saygı, küçükleri ne sevgi gösterirler. Her zaman iyi den ve iyiliklerden yana olurlar. Ahlaklı insanlar toplum içinde sevilen, örnek alınan kişilerdir.
Din ile ahlak arasında ayrılmaz bir ilişki vardır. Çünkü, hem Allah’ın gönderdiği buyrukların hem de ah la kın amacı, insanların güzel ahlaklı olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle din, güzel ahlak olarak nitelendirilmiştir.
İslam dini insanların güzel ahlaklı olmalarına büyük önem verir. Kur’an’da birçok ayette insanların güzel davranışlarda bulunmaları istenir. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulur: “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız, diye size öğüt veriyor.” Peygamberimiz de dini güzel ahlak olarak tanımlamış ve “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” buyurmuştur. Bir başka hadisinde ise “Sizin bana en sevimliniz, ahlakı en güzel olanınızdır.” buyurarak güzel ahlaka verdiği önemi vurgulamıştır.

Dinimiz bizden ahlaklı olmamızı ister. Söz ve davranışlarımızda kötü, çirkin ve yanlıştan uzak durmamızı öğütler. Bizler dedinimizin öğütlerine uyarak güzel ahlaklı olmaya gayret etmeliyiz.

din-guzel-ahlaktir

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.