Dilek ve dualarınızda hangi ifadeleri kullanıyorsunuz?

Dilek ve dualarınızda hangi ifadeleri kullanıyorsunuz?

Bizler zaman zaman hem kendimiz hem de çevremizdeki insanlar için iyi dilekte bulunuruz. Bunların gerçekleşmesi için Allah’a yakarırız. Günlük konuşmalarımızdaki dilek ve dua ifadeleri, insanların birbirleriyle yakınlaşmalarını sağlayan güzel sözlerdir (2. Resim). Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşmak için kullandığımız dilek ve duaları-mızdaki dinî ifadelerin başında “maşallah” gelir. Maşallah “Allah’ın dilediği olur.” anlamındadır. Bu ifade, günlük hayattaki konuşmalarımızda “Ne güzel”, “Allah nazardan saklasın.” gibi anlamlara da gelir ve beğenme duygularını ifade eder. Örneğin, küçük bir bebek gördüğümüzde “Maşallah!” deriz. Böylece onu beğendiğimizi ve Allah’ın kötülüklerden korumasını istediğimizi belirtmiş oluruz.
Dilek ve dualarımızda kullandığımız dinî ifadelerden biri de “inşallah”tır. Bu ifade “Allah izin verirse, Allah dilerse” anlamına gelir. Örneğin, gelecekte edineceğimiz bir meslekle ilgili olarak “İnşallah büyüyünce doktor olacağım.” deriz. Sınava hazırlanan bir arkadaşımıza “İnşallah başarılı olursun.” diye dilek ve duada bulunuruz.
Bir insanın ölüm haberini aldığımızda “Allah rahmet eylesin.” deriz. Bu dilek “Allah ölen kişiye merhamet etsin, günahlarını bağışlasın.” anlamını taşır.
Yolculuğa çıkanlara, rahat ve huzurlu bir yolculuk dilemek için “Hayırlı yolculuklar.” deriz.
Çocuğu olan birine “Allah bağışlasın.”, “Allah analı babalı büyütsün.” diyerek Allah’tan, çocuğun ailesiyle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı büyümesi dilek ve duasında bulunmuş oluruz.
Hasta olan birine “Allah şifa versin.” diyerek onun hastalığının bir an önce geçmesini isteriz.

İş yapan bir kimseye, “Hayırlı işler.” deriz. Bu ifadeyle, o kişinin işinin iyi gitmesini dilemiş oluruz.
“Allaha emanet ol.” da dilek ve dualarımızdaki dinî ifadelerdendir. Bu ifadeyle ayrıldığımız kişinin kötülük ve tehlikelere karşı korunmasını Allah’tan isteriz.

Kur’an-ı Kerim’de Allah’a dua etmemiz emredilir. Peygamberimiz de dua etmenin ibadet olduğunu bildirmiş ve dua etmemizi öğütlemiştir.

Dilek ve dualarımızda Allah’a yalvarırız, ona güveniriz, ondan yardım dileriz. Bu, bizi Allah’a yakınlaştırır. İnsanların birbirleri için iyi dilekte bulunmaları ve dua etmeleri ara-larındaki kardeşlik duygularının gelişmesini, sevgi bağlarının güçlenmesini sağlar. Dost-luklarını güçlendirir. Onları birbirine daha çok bağlar. Toplumun birlik ve bütünlüğüne katkıda bulunur. Bu nedenle bizler de çevremizdeki insanlar için dua etmeliyiz. Onlara sağlık, mutluluk ve güzellikler dilemeliyiz.

dilek-dualar

dilek-dualar1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.