Showing: 1 - 8 of 128 RESULTS
SAĞLIK

İletişimi Etkileyen Engeller

İletişimi Etkileyen Engeller İletişimi etkileyen çeşitli engeller vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: • Emir vermek, yönlendirmek • Uyarmak, gözdağı vermek • Ders ve öğüt vermek • Çözüm önerisi getirmek • Nutuk çekmek • Yargılamak, eleştirmek, suçlamak • Övmek • Soru sormak, sınamak, sorgulamak • Oyalamak, konuyu saptırmak Kişiler arasında iletişim oldukça karmaşık ve zordur. Toplumsal yapıya …

SAĞLIK

İletişimin Temel Koşulları ve Ögeleri

İletişimin Temel Koşulları ve Ögeleri İnsanlar gerek günlük yaşamlarında gerekse iş hayatlarında sürekli birbirleriyle iletişim kurarlar.İletişim, insanların bilgi, duygu ve düşüncelerini çeşitli yollarla başkalarına iletmeleridir. İletişimde kişinin konuşma biçimi, seçtiği sözcükler, ses tonu, beden duruşu, jest ve mimikler önemlidir. İletişimde en önemli faktörlerden birisi de dinlemektir.İletişim yalnızca konuşmak demek değildir. İletişim her zaman, her yerdedir. …

BİLİM SAĞLIK

Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması

Sağlığın Geliştirilmesi ve Korunması Sağlık hizmetlerinin temel amacı, kişilerin sağlığını geliştirmek ve onları hastalıklardan koru­maktır. Ancak her türlü çabaya karşın kişileri her hastalıktan korumak mümkün olmaz, bazıları has­talanabilir. Bu durumda hastalıkların tedavisi söz konusu olur. Mevcut yöntemlerle her hasta bazen tam olarak tedavi edilemez. Bu hastalardan bazıları yaşamını kaybedebilir bazıları sakat kalabilir. Sağlığı geliştirme, sağlığı …

BİYOLOJİ SAĞLIK

İnsanda Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Etkenler

İnsanda Büyüme ve Gelişmeyi Etkileyen Etkenler • Sağlıklı bir gelişme için neler yapılmalıdır? • Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi sağlayan beslenmede nelere dikkat edilmelidir? Büyüme ve gelişmeyi embriyo döneminden itibaren etkileyen bazı etmenler vardır. Bu etmenler genetik, hormonlar, beslenme ve fiziksel çevreden oluşur. 1. Genetik Anne ve babada bulunan birtakım özellikler genler yoluyla çocuğa geçer. Uzun …

BİYOLOJİ FEN SAĞLIK

Duyu Organlarının Sağlığı İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Duyu Organlarının Sağlığı İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz? Gözlerimizi temiz tutmaya özen göstermeli, başkalarına ait havlu, gözlük ve lensleri kullan­mamalıyız. Televizyon ve bilgisayara uzun süre ve yakından bakmamalıyız. Okuma sırasında gözlerimiz ile kitap arasındaki uzaklığın 20-35 cm olmasına dikkat etmeliyiz. Lazerler ışık kaynaklarıdır ve uygulandıkları dokularla farklı şekillerde etkileşimde bulunurlar. Lazerlerin dokular üzerinde yarattıkları etkilerden biri …

BİLİM BİYOLOJİ SAĞLIK

Adli Tıpta Dişlerin Önemi Nedir?

Adli Tıpta Dişlerin Önemi Nedir? Adli tıp uzmanlarının çalışmalarının her zaman ilk adımı olan kimlik tespitinde, kişilerin bir “adli” bir de “tıbbi” kimlikleri teşhis ediliyor. Adli kimlik, nüfus kütüğünde kayıtlı olan ve nüfus cüzdanı,pasaport ve benzeri resmî belgelerle kanıtlanan kimlik; tıbbi kimlikse “kişinin görüntüsünün fotoğraf gibi tanımlanması” anlamını taşıyor. Kişinin yaşı, cinsiyeti, ırkı, cilt – …

BİYOLOJİ FEN iLAÇLAR

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi Bir canlıdaki genin gen ürünü, bakterilerin bizzat çoğalması ile artırılabilir. Bu yöntem, son dö­nemlerde memeli trans (nakil) gen, hayvanlardaki gen ürününün çoğaltılması şeklinde olup genetik ilaç üretiminde kullanılır. Bu yöntemle ABD’de üretimine izin verilen ilk gen teknolojik ilaç, insan insülini olmuştur. Günümüzde bu yolla üretilen ve izin alınmış ortalama yirmi …

BİLİM BİYOLOJİ BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ? SAĞLIK YAŞAM

Fotosentez Nedir,Fotosentez Nasıl Gerçekleşir?

Fotosentez Nedir,Fotosentez Nasıl Gerçekleşir,Klorofilin Yapısı ve Biyosentezi,Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler FOTOSENTEZ NEDİR?NASIL GERÇEKLEŞİR? Mitokondri ve kloroplast enerji dönüşüm olaylarını düzenler.Yeryüzünde, hemen hemen bütün canlılarda, hücre ve vücut aktiviteleri için gerekli olan enerji, fotosentez yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak güneş ışığından sağlanır. Fotosentez olayı; yeşil bitkilerin veya klorofil taşıyan bir hücrelilerin, havadaki karbondioksiti kendi bünyesindeki çeşitli …