Showing: 1 - 8 of 18 RESULTS
MESLEKLER

İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Mesleği

İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Programın Amacı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programının amacı, insanın ihtiyaçlarına ve eldeki malzemenin niteliğine uygun olarak, iç mekânın düzenlenmesi ve mekâna özgü mobilyaların özgün biçimlerinin tasarımı ile ilgili konularda eğitim vermektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Temel Sanat Eğitimi, İç Mimari Temel …

MESLEKLER

Hakim Savcı ve Avukat Mesleği

Hakim Savcı ve Avukat Mesleği Programın Amacı Hukuk programının amacı, toplumda bireylerin birbirleriyle, devletle ya da devletlerin birbirleriyle ilişkilerini düzen¬leyen yasaların uygulanması sırasında ortaya çıkacak anlaş¬mazlıkların çözümü konusunda çalışacak hukukçuları yetiş¬tirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, İktisat, Roma Hukuku, …

MESLEKLER

Gümrük İşletme Mesleği

Gümrük İşletme Mesleği Programın Amacı Gümrük işletme programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak uzmanları yetiştirmektir. Çalışma Alanları Gümrük işletme mezunları gümrük komisyoncusu, ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında ise memur olarak; Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı gümrüklerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.

MESLEKLER

Grafik Mesleği

Grafik Mesleği Programın Amacı Grafik programının amacı, grafik, baskı ve resim gibi, grafik iletişimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Grafik programında genel kültür derslerinin yanı sıra, Temel Sanat Eğitimi, Fotoğraf, Yazı, Teknik Resim, Estetik, Sanat Tarihi, Çağdaş Sanat, Tasarım Psikolojisi, Sanat Sosyolojisi, Tasarım Teori ve Yöntemleri, Grafik Tasarım Uygulama, Tanıtma …

MESLEKLER

Felsefe Grubu Öğretmenliği Mesleği

Felsefe Grubu Öğretmenliği Mesleği Programın Amacı Ortaöğretim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmenliği yapacak elemanları yetiştirmektir. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler Temel felsefe derslerinin yanı sıra sosyoloji ve psikoloji alanlarının dersleri de okutulmakta ve formasyon dersleri verilmektedir. Çalışma Alanları Mezunlar Felsefe Öğretmeni unvanıyla, resmi ya da özel bütün ortaöğretim kurumlarında psikoloji, sosyoloji, felsefe ve mantık derslerine girerler.

MESLEKLER

Felsefe Mesleği

Felsefe Mesleği Programın Amacı Felsefe programının amacı, maddenin, bilginin kapsamı ve kaynağı, insanın dünyadaki yeri ve rolü, iyi, doğru ve güzelin ne olduğu gibi problem alanlarında düşünce üretebilecek elemanları yetiştirmek ve bu alanda inceleme, araştırma yapmaktır. Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Dört yıllık lisans programı süresince; Felsefeye Giriş, Bilgi Felsefesi, Etik, İnsan Felsefesi, Bilim Felsefesi, …

MESLEKLER

Ekonomi ve Finans Mesleği

Ekonomi ve Finans Mesleği Programın Amacı Günümüz dünyasının rekabetçi ve küreselleşme koşulları dikkate alındığında, ekonomi ve finans, üzerinde en fazla durulması gereken çalışma alanları haline gelmiştir. Özel ve kamu kesiminin orta ve tepe yöneticilerinin günümüzde her an ortaya çıkabilen fırsatlarından yararlanabilmeleri ya da değişen ekonomik şartlardan zarar görmeden durumlarını korumaları için ekonomi ve finans donanımlarının …

MESLEKLER

Ekonometri Mesleği

Ekonometri Mesleği Programın Amacı Ekonometri programında iktisat kanunlarının niceliksel (sayısal) olarak ortaya konması ve çeşitli iktisat sorunlarının niceliksel olarak incelenmesi, uygun kararların alınması gibi konularda eğitim verilir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler Ekonometri programını bitirenler “Ekonometrist” unvanı ile görev yaparlar. Ekonometristler, lisans öğrenimi boyunca iktisat öğrencilerinin aldıkları önemli temel ve uygulamalı iktisat derslerinin çoğunu …