Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
KİMYA

10 Tane Çok Atomlu İyon

Çok Atomlu İyonlar İyonun adı İyonun formülü Amonyum NH4+ Hidronyum H30+ Hidroksit 0H– Nitrat N03– Karbonat C032- Sülfat so42- Fosfat P043- Magnezyum Karbonat (MgCO3) Kalsiyum Nitrat [Ca (NO3)2] Kalsiyum Fosfat [Ca3 (PO4)2] Amonyum Fosfat [(NH4)3PO4] Amonyum Nitrat NH4NO3 Sodyum Karbonat Na2CO3

KİMYA

Antik Çağda Simyacılar Hakkında Kısa Bilgi

Antik Çağda Simyacılar Hakkında Kısa Bilgi Günümüzden on binlerce yıl öncesinde insanoğlu barınma, beslenme ve korunma ihtiyaçlarını karşılamak için doğada ne bulduysa bunları kullanma yoluna gitmiştir. Yanardağların ve yıldırımların yol açtığı yangınlar sonucu ateşle tanışmış ve yiyeceklerin piştiğinde lezzetinin değiştiğini fark etmiştir. Yiyecekler gibi başka maddelerin de ısıtılınca değişebileceğini düşünmüş ve bir maddeyi ateşe atarak …

KİMYA

Kimya Nedir?

Kimya Nedir? Kimya maddenin yapısını, maddeler arası dönüşümleri ve kullanım alanlarını inceleyen bilim dalıdır. Bugünkü kimya bilimi, insanlık tarihi kadar eskilere dayanan bir seri çabaların sonucunda gelişmiştir. İnsanlar, varoluşlarından bu yana çevrelerinde olup bitenleri anlamak için sürekli bir arayış içinde olmuşlardır. Vahşi doğa şartları içinde hayatta kalma savaşı veren insanlar, daha iyi yaşama koşullarını ararken …