Showing: 1 - 8 of 144 RESULTS
İNKILAP TARİHİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün Ardından Söylenenler

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün Ardından Söylenenler Atatürk’ün ölümü yurt içinde ve yurt dışında büyük bir üzüntü meydana getirdi. Bütün yurtta yas ilan edildi. Atatürk’ün naaşını ziyaret etmek isteyen halk, Dolmabahçe Sarayında izdihama neden oldu. Yerli ve birçok yabancı basın vefat haberini birinci sayfadan duyurdu. Atatürk’ün Ölümünden Sonra Söylenenler… Ömrümüzün ve Türk tarihinin en acı yasını …

İNKILAP TARİHİ

Atatürk’ün Ölümü Üzerine Hükûmet Tarafından Yayımlanan Resmî Tebliğ

Atatürk’ün Ölümü Üzerine Hükûmet Tarafından Yayımlanan Resmî Tebliğ “…Türk milleti büyük atasını, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan kaybından dolayı en derin taziyelerimizi sunarız… Ölmez olan onun büyük eseri Cumhuriyet Türkiyesidir… Bugün ayrılığına ağladığımız büyük şefimiz Atatürk, her vakit Türk milletine güvendi. Türk milleti, onun eserlerini ebediyete kadar yaşatacaktır. Türk gençliği …

İNKILAP TARİHİ

Atatürk’e Göre Çalışmak

Atatürk’e Göre Çalışmak Çalışmak Bana Hayat Veriyor Afet İnan anlatıyor: Bir gün Başbakan Celal Bayar, Atatürk’e ikinci beş yıllık plan hakkında bilgi vermek üzere gelmiştir. Dr. Neşet Ömer İrdelp beni bularak: “Atatürk biraz fazla yoruldu, yanına girseniz de yapılan açıklamanın bir kısmını başka zamana bıraktırsanız.” diye rica etti. Odaya girdiğim zaman, Atatürk yatağında oturuyor Celal …

İNKILAP TARİHİ

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü

Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Küçük yaşta babasını kaybetti. Yaşadığı sıkıntılar onu hiçbir zaman inandığı hedeften vazgeçiremedi. Çocuk denecek yaşta kendi verdiği kararlaaskerlikmesleğini seçti. Askerî eğitimini başarıyla tamamladı. Manastır Askerî İdadisinde genç bir öğrenci iken memleketin içinde bulunduğu sıkıntılara kayıtsız kalmadı. Harp Okulu ve Harp Akademisinde kendi gibi düşünen arkadaşlarını …

İNKILAP TARİHİ

Atatürk ve Hatay

Atatürk ve Hatay “Bu, benim şahsi sorunumdur. Durumu Fransa büyükelçisine daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir sorunun, Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat ben, bunu da hesaba kattım ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta, bu yolda binde bir ihtimal belirirse Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan ve hatta Büyük …

İNKILAP TARİHİ

Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana Katılması

Hatay Sorunu ve Hatay’ın Anavatana Katılması Mondros Ateşkesi’nden sonra İskenderun Sancağı (Hatay) Fransızlar tarafından işgal edilmişti. Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de yapılan Ankara Antlaşması’yla Hatay, Fransa yönetiminde Suriye sınırları içinde kalmıştı. Ancak burası özel bir yönetime sahip olacak, Türk parası resmî para olarak kullanılacaktı. Türklere millî kültürün korunmasında her türlü kolaylık sağlanacaktı. Bu …

İNKILAP TARİHİ

Sadabat Paktı

Sadabat Paktı Türkiye Balkan Antantı’nın imzalanmasıyla batıdan gelebilecek tehlikelere karşı batı sınırını güvence altına almıştı. İtalya’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yönelme politikası yanında Habeşistan’a saldırması doğu sınırlarının da güvence altına alınmasını gerekli kıldı. İtalya’nın politikaları Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerini de endişelendirdi. Orta Doğu’nun güvenliğini sağlama çalışmaları 1935’te Türkiye, İran ve Irak’ın girişimleriyle Cenevre’de …

İNKILAP TARİHİ

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi

Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi Lozan Barış Antlaşması’nda tespit edilen Boğazlar statüsünün yabancı gemilerin geçişiyle ilgili hükümleri Misakımillî esaslarına uygun olmakla birlikte, Boğazların her iki yakasında 20 km’lik askerden arındırılmış bölge oluşturulmuştu. Boğazları başkanı Türk olan bir uluslararası komisyon denetlemekteydi. Bu bölgenin güvenliği Milletler Cemiyetinin teminatı altındaydı. Görüldüğü gibi Türkiye’nin Boğazlar üzerinde tam bir hâkimiyeti ve …