Showing: 1 - 8 of 30 RESULTS
BİLİM BİYOLOJİ FEN

Yaprakların Renk Değiştirmesinin Sırrı

Yaprakların Renk Değiştirmesinin Sırrı Sonbaharda yaprakların renk değiştirme­sinin çeşitli nedenleri vardır. Yaprakların renk değiştirmesiyle ağaçlar soğuk mevsim­lere hazırlanır. Bitkisel hormonlar tarafından kontrol edilen bu olayı başlatan şey sonbahar­da günlerin kısalmasıdır. Azalan hava sıcaklığı da yaprakların renk değiştirmesine etki eder. Kısalan günler ve yeni başlayan soğuk gece­ler yapraklarda genlerin yönetiminde olan bir yaşlanma sürecini başlatır. Azalan …

BİYOLOJİ FEN SAĞLIK

Duyu Organlarının Sağlığı İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Duyu Organlarının Sağlığı İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz? Gözlerimizi temiz tutmaya özen göstermeli, başkalarına ait havlu, gözlük ve lensleri kullan­mamalıyız. Televizyon ve bilgisayara uzun süre ve yakından bakmamalıyız. Okuma sırasında gözlerimiz ile kitap arasındaki uzaklığın 20-35 cm olmasına dikkat etmeliyiz. Lazerler ışık kaynaklarıdır ve uygulandıkları dokularla farklı şekillerde etkileşimde bulunurlar. Lazerlerin dokular üzerinde yarattıkları etkilerden biri …

BİLİM BİYOLOJİ FEN

Fotosentez Nasıl Bulunmuştur?

Fotosentez Nasıl Bulunmuştur? Fotosentezin aydınlatılma süreci bilim insanlarının bitkilerin nasıl beslen­diklerini merak etmeleriyle başlamıştır. Örneğin eski Yunan uygarlığının ünlü filozofu Aristoteles (MÖ 384-MÖ 322) bitkilerin besin maddelerini kökleri aracılığıyla topraktan aldıklarıgörüşündeydi. Aristoteles’in görüşü 17. yüzyıl­da Belçikalı bilim insanı Jan Baptist van Helmont (Cen Baptist ven Helmant 1580-1644) tarafından yapılan bir deney sonucunda reddedilmiştir. Hel-mont bir …

BİLİM BİYOLOJİ FEN

Biyolojinin Tarihsel Gelişimi

Eski medeniyetlerden biri olan Babillilerin belli bir biyoloji bilgisi vardır. Pişmiş topraktan bazı organ modelleri yapmışlar ve araştırma için hayvanları kesmişlerdir. Hayvan ve bitkileri de basit olarak sınıflandırmışlardır.Asurlulardan kalma hayvan figürleri de hayranlık duyulacak düzeydedir. Daha sonraki medeniyet sürecine; Mısır’daki firavunlar damgasını vurmuş, Mısırlılar çeşitli vahşi hayvan türlerini ehlileştirerek incelemişlerdir. Mikroorganizma faaliyetlerini önlemek için çeşitli …

BİLİM BİYOLOJİ FEN

Bilimsel bir bilginin özellikleri hakkında kısa bilgi

Bilimsel bir bilginin özellikleri hakkında kısa bilgi Bilimsel bir bilginin özellikleri şunlardır: a) Objektif olmalıdır. İnsanlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı söz konusu olmaksızın geçerlidir. Yani tüm insanlığın üzerinde birleştiği bilgidir. İnsanlığın ortak bilgisidir. b) Gözlenebilir ve devamında denenebilir olmalıdır. c) Ölçülebilir olmalıdır. Yani sayısal olarak ifade edilebilmelidir. Eğer bilimsel olarak bir veri ifade …

BİYOLOJİ FEN

Bilim ve bilimsellik nedir?

Bilim ve bilimsellik nedir? Çeşitli gözlem ve deneyler sonucu elde edilen, doğruluğu kanıtlanmış ve belirli kurallar ile düzen­lenmiş sistematik bilgiler bütünlüğüne bilim denir. Bilim, çeşitli araştırmalar sonucu elde edilen bilgilerden oluşan bir üründür. Bu ürüne ulaşmak için izlenen yol ise bilimsel yöntem olarak adlandırılır. Çeşitli bilim dallarında kullanılan bilimsel yöntem ve araçlar, birbirinden farklı gibi …

BİLİM BİYOLOJİ FEN

Biyoloji ve Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Biyoloji ve Biyolojinin Alt Bilim Dalları Biyoloji; Yunancada canlı anlamına gelen “bio” ve bilim anlamına gelen “logos” kelimesinden oluşur.Biyoloji tüm canlıların yapı, davranış ve fonksiyonlarını bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Canlı bilimi olan biyoloji ile ilgili araştırmalar gelişerek devam etmekte ve bu konudaki bilgiler de her geçen gün büyük bir hızla artmaktadır. Sürekli …

BİYOLOJİ FEN iLAÇLAR

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi

Genetik İlaçlar Hakkında Kısa Bilgi Bir canlıdaki genin gen ürünü, bakterilerin bizzat çoğalması ile artırılabilir. Bu yöntem, son dö­nemlerde memeli trans (nakil) gen, hayvanlardaki gen ürününün çoğaltılması şeklinde olup genetik ilaç üretiminde kullanılır. Bu yöntemle ABD’de üretimine izin verilen ilk gen teknolojik ilaç, insan insülini olmuştur. Günümüzde bu yolla üretilen ve izin alınmış ortalama yirmi …