Showing: 1 - 8 of 87 RESULTS
COĞRAFYA

Heyelenlar Hakkında Bilgi

Heyelenlar Hakkında Bilgi Heyelanlar, yeryüzünde çok yaygın olarak görülen ve sık aralıklarla meydana gelen bir kütle hareketidir. Heyelanlara bağlı olarak ağaçlar ve bitkiler, toprak tabakası ve anakaya ile birlikte yerinden sökülerek yamaç aşağı taşınır. Bu olaya bağlı olarak bölgede bitki örtüsünün dokusu bozulur. Bağ, bahçe ve tarla gibi tarım alanlarındaki verimli topraklar, heyelanla taşınan verimsiz …

COĞRAFYA

Azap Gölü Hakkında Kısa Bilgi

Azap Gölü Aydın’da bulunan Azap Gölü sığ ve köklü su çeşitlilik barındırmaktadır. Hem kuşlar hem de bitkilerinin yoğun olarak bulunduğu, besince zengin değişik canlılar için sazlıklar hayati önem taşır. Azap Gölü değişik özelliklerdeki zengin bitki çeşitliliği ile çok sayıda kuşa kuluçka imkânı sağlamakta, göç esnasında konaklayan ve kışlayan kuşlar için cazip bir ortam oluşturmaktadır. Azap …

COĞRAFYA

Bölge Sınırları İdari Sınırlarla Çakışır mı?

Bölge Sınırları İdari Sınırlarla Çakışır mı? Doğal bölgeler arasında kesin bir sınır olmadığını belirtmiştik. Buna karşılık ülke sınırları keskin geçiş yerleridir. Bu nedenle ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşturdukları sınırlar, idari sınırlarla çakışır. Buna karşılık doğa koşullarının oluşturduğu bölgeler ile idari sınırlar çakışmaz. Çünkü ülke sınırları, doğal bölgelere göre oluşturulmamaktadır. Örneğin Akdeniz iklim bölgesi içinde çok …

COĞRAFYA

Bölge Sınırları Nasıl Oluşur?

Bölge Sınırları Nasıl Oluşur? Bölge sınırlarının bir kısmı doğal olarak oluşmuştur. Bazı bölge sınırları ise insanlar tarafından oluşturulmaktadır. Bu sınırların oluşturulmasında birçok kriter göz önünde bulundurulmaktadır. Bunlar ekonomik ve beşerî özelliklerdir. İnsan etkisiyle oluşturulan bölge sayıları çoktur ve çeşitlidir. Bakır, demir, petrol, pirinç, buğday ve pamuk üretim alanları birer bölge oluşturabilmektedir. Nüfus yoğunluğuna göre de …

COĞRAFYA

Bölge Sınırları Neden Değişir?

Bölge Sınırları Neden Değişir? Bölge sınırları zamanla değişebilir mi? Örneğin az gelişmiş bölgeler içinde bulunan bir ülke, hızla gelişerek gelişmiş bölgeler içinde yer alabilir mi? Maden bakımından zengin bir bölge, maden rezervinin tükenmesi sonucunda zamanla maden bakımından fakir bir bölge hâline gelebilir mi? Aynı şekilde yeni maden yatakları bulunan bölgeler de maden bakımından zengin bölgeler …

COĞRAFYA

Yeryüzü Her Yerde Aynı mıdır?

Yeryüzü Her Yerde Aynı mıdır? Yeryüzünü bir bütün olarak incelediğimizde bazı özellikler yönünden benzer alanlar olduğu görülmektedir. Bu benzer özellikleri doğal ve beşerî olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. Doğal ögeler arasında yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, su ve yer altı kaynakları yer alır. Beşerî ögeler ise demografik, ekonomik, kültürel, idari ve politik ögelerdir. Dünya …

COĞRAFYA

Ankara Hakkında Kısa Bilgi

Ankara Hakkında Kısa Bilgi Ankara’nın Yeri Ankara il merkezi, yaklaşık 40° kuzey paraleli ve 33° doğu meridyeninin çakıştığı alanda bulunmaktadır. Ankara’nın kuzeyinde Bolu ve Çankırı, doğusunda Kırıkkale ve Kırşehir, güneydoğusunda Aksaray, güneyinde Konya ve batısında Eskişehir illeri yer almaktadır. Ankara’nın Yer Şekilleri Yaşadığımız ortamı incelediğimiz zaman çevremizdeki yer şekillerinin farklı özelliklerde olduğunu görürüz. Yer şekilleri …

COĞRAFYA

Kentsel Yerleşmeler Hakkında Kısa Bilgi

Kentsel Yerleşmeler Hakkında Kısa Bilgi Şehirleri kırsal yerleşmelerden ayıran başlıca kriterler nüfus, yönetim biçimi, planlama ve ekonomik etkinliklerdir. Nüfus ölçütü ülkeden ülkeye değişmektedir, ancak genel olarak nüfusu 10.000’in üzerinde olan yerler şehir olarak kabul edilmektedir. Şehirler nüfuslarına göre küçük, orta, büyük ve metropoliten olarak sınıflandırılmaktadır. Şehirlerde genellikle tarım dışı etkinlikler gelişmiştir. Şehirlerin diğer bir özelliği …