Büyük Millet Meclisinin Açılması

Büyük Millet Meclisinin Açılması (23 Nisan 1920)
İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi’nin kapatılması üzerine Mustafa Kemal, yeni bir meclisin açılması çalışmalarına başladı. 19 Mart 1920’de vali ve kolordu komutanlarına bir genelge göndererek seçimlerin yeniden yapılmasını istedi. Kurulacak mecliste yeni seçilecek milletvekillerinin yanında son Mebusan Meclisi’nden Anadolu’ya geçen milletvekillerinin de haklarının korunacağını belirtti. Seçimler yapıldı ve Mustafa Kemal de Ankara’dan milletvekili seçildi. 23 Nisan 1920’de Hacı Bayram Camii’nde kılınan cuma namazının ardından Büyük Millet Meclisi törenlerle açıldı. Mustafa Kemal açılışta yaptığı konuşmada şöyle dedi: “Ulusumuzun güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilmesi için devletin bütünüyle ulusal bir siyasa gütmesi ve bu siyasanın iç teşkilatımıza tam uyumlu olması gereklidir. Ulusal siyasa demekle anlatmak istediğim şudur: Ulusal sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup ulusun ve ülkenin gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak… Uygar dünyanın uygarca ve insanca davranışını, karşılıklı dostluğunu beklemektir.”1
24 Nisan 1920 günü yapılan toplantıda Mustafa Kemal, meclis başkanlığına seçildi. Mustafa Kemal’in, Meclisin yetkileri ve hükûmetin kurulması konusundaki önergesi kabul edildi.

Mustafa Kemal, 30 Nisan 1920’deAvrupa Devletlerinin dışişleri bakanlarına Büyük Millet Meclisinin açıldığını bildiren mektuplar gönderdi. Yabancı devletlerin Osmanlı Hükûmeti ile yaptıkları ve yapacakları tüm antlaşmaları Büyük Millet Meclisinin kabul etmeyeceğini bildirdi. 3 Mayıs 1920’de on bir bakandan oluşan ve başkanlığını Mustafa Kemal’in yaptığı Büyük Millet Meclisi Hükûmeti kuruldu. Kurulan hükûmet, vatanı işgalden kurtarmak ve yeni devlet düzenini oluşturmak için çalışmalara başladı.
Büyük Millet Meclisinin açılması ulusal birliğin gerçekleşmesi ve millî iradenin hâkim kılınması açısından çok önemlidir. Meclisin kabul ettiği esaslara göre millet iradesine dayanan ve millî egemenliği kabul etmiş yeni bir Türk Devleti kuruluyordu. Millet egemenliğini ilke edinen bu yeni devletin bir anayasaya ihtiyacı vardı. Bu amaçla kurulan komisyonun hazırladığı Anayasa (Teşkilatıesasiye Kanunu) 20 Ocak 1921’de mecliste kabul edildi.
Mustafa Kemal Atatürk Fotoðraf ve Objeler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.