Biyoloji ve Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Biyoloji ve Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Biyoloji; Yunancada canlı anlamına gelen “bio” ve bilim anlamına gelen “logos” kelimesinden oluşur.Biyoloji tüm canlıların yapı, davranış ve fonksiyonlarını bilimsel yöntemlerle açıklamaya çalışan bir bilim dalıdır. Canlı bilimi olan biyoloji ile ilgili araştırmalar gelişerek devam etmekte ve bu konudaki bilgiler de her geçen gün büyük bir hızla artmaktadır. Sürekli artan bilgilerle birlikte biyoloji içerisindeki alt bilim dallarıda değişmektedir. Farklı canlıların çeşitli yapı ve fonksiyonları farklı biyoloji alt bilim dalları içerisinde incelenmektedir. Biyolojinin alt bilim dalları şu şekilde sıralanabilir:
Sitoloji: Hücrelerin yapı, şekil ve fonksiyonları ile ;hücre içindeki organellerin yapı ve fonksiyonlarını inceler.
Moleküler Biyoloji: Hücrelerin moleküler düzeydeki yapısal özelliklerini, gen, protein, enzim gibi maddelerin yapı, fonksiyon ya da işlevlerini veya canlılıkla ilgili diğer maddelerin moleküler yapılarını inceler.
Biyoteknoloji: Canlıların çeşitli özelliklerini, günlük yaşantıda kullanılmalarını, gen alışverişlerini teknoloji ve mühendislik bilgilerini kullanarak inceler.
Genetik: Canlıların gen yapılarını, kalıtsal özelliklerini ve genlerin kuşaklar arası aktarımı ile bunların canlı üzerindeki etkilerini inceler.
Evrim: Canlıların oluşumunu, değişimini, yeni canlıların nasıl oluştuğunu ve bunların kökenini araştırır.
Zooloji: Hayvanları genel olarak yapısal, fonksiyonel ve sistematik açıdan inceler.
Botanik: Gelişmiş karasal bitkiler başta olmak üzere tüm bitkilerin yapı ve fonksiyonlarını inceler.
Ekoloji: Canlıların yaşadıkları ortamlarda çevreleriyle ve birbirleriyle etkileşimlerini inceler.
Hidrobiyoloji: Su içinde yaşayan canlıları, suyun özelliklerini ve canlıların bu ortamdaki yaşamlarını inceler.
Embriyoloji: Canlıda döllenmiş yumurtadan itibaren meydana gelen gelişme ve farklılaşmaları inceler.
Morfoloji: Canlıların dış görünüşünü ve genel yapısal özelliklerini inceler.
Anatomi: Canlıların gözle görülen iç ve dış yapılarını inceler (Resim 1.16).
Fizyoloji: Canlı sistemlerin veya tek bir hücrenin canlılık özelliklerini, canlılıkla ilgili işleyişini ve bunların nedenlerini inceler.
Biyokimya: Canlılarda meydana gelen kimyasal olayları ve bunların canlı üzerindeki etkilerini inceler.
Sistematik (Taksonomi): Canlıları benzerliklerine veya farklılıklarına göre ayrı ayrı sınıflandırmayı sağlar. Bu sınıflandırmada morfoloji,anatomi, embriyoloji gibi alt dallardan elde edilen bilgiler kullanılır.
Biyoloji canlı ve cansızları inceleyen birçok bilim dalı ile ilişkilidir.Örneğin coğrafya bilim dalı ile ilişkili olan biyoloji konuları biyocoğrafya adını verdiğimiz alt bilim dalında incelenir. Bu coğrafya
bitki, hayvan gibi canlı topluluklarının yeryüzündeki yayılışını inceler.Bunun gibi biyoinformatik, biyofizik, sosyobiyoloji, biyomedikal vb. alt bilim dalları da doğmuştur. Biyoloji tıp, veterinerlik, diş hekimliği,ziraat mühendisliği, eczacılık, gıda mühendisliği, beslenme ve diyetetik gibi alanlarla da ilişkilidir.

biyoloji_ve_alt_bilim_dallari

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.