Bilgisayarlar Arasındaki Farklılıklar Hakkında Kısa Bilgi
a.Kapasite
Bilgisayarlar, veri işleme şekillerine ve kullanım amaçlarına göre birbirlerinden farklılıklar gösterdikleri gibi kapasiteleri ile de birbirlerinden ayrılır. Bilgisayarlarda kapasite biriminin kullanıldığı en önemli donanım birimleri sabit disk ve RAM (Random Access Memory)’dir. Sabit disk, dosyaların kaydedildiği birimdir.Kullanılan programlar da sabit diske kaydedilir. Sabit diskin kapasitesi ne kadar büyükse, içlerinde o kadar çok program ve veri saklanabilir.
Bilgisayarlarda kapasitenin çok önemli başka bir donanım birimi RAM’dır. RAM, bilgisayarın açıldığı andan itibaren tüm programların ve dosyaların üzerinde tutulduğu geçici bellektir. Bir bilgisayarda RAM bellek kapasitesi arttıkça aynı anda bilgisayara yaptırılabilecek iş imkânı ve aynı anda çalışabilecek farklı program sayısı da artacaktır.
Kapasitenin önemli olduğu bir başka donanım birimi de ekran kart-larıdır. Günümüzde ekran kartları, üzerlerinde kendilerine ait özel dizayn edilmiş bellekler ve mikroişlemciler bulundurmaktadır. Bu kartlar da yine kapasitelerine göre birbirinden farklılık göstermektedir.
Bunların dışında bilgisayarda taşınabilir disk (flash bellek), USB sabit disk gibi donanım birimlerinin kapasiteleri de performansı etkilemektedir. Günümüzde kullandıkları veri yoluna göre isimlendirilen, USB 1.0, USB 2.0 USB 3.0 şeklinde adlandırılan taşınabilir bellekler bulunmaktadır.

b. Hız
Bilgisayarda kapasiteden başka önemli bir konu da bilgisayarın hızıdır. CPU’nun hızı, donanımda ilk aranan özelliklerdendir. Hız; anakart, RAM bellek, slotlar, sabit disk için de önemlidir. Tüm parçaların uyumlu olarak çalışabilmesi için donanımların hızlarının birbirlerine uyumu şarttır. En temel bileşen olan ana kartın hızı, üzerine takılan donanımı desteklemeli, RAM’lerin hızı CPU ve ana kart ile uyumlu olmalıdır. Anakartın hızı donanım birimleri ile veri alış veriş süresini belirtir.

Günümüzde standart bir bilgisayarın sabit disk kapasitesi 500 GB, RAM’ı ise 4-8 GB’dir. Teknolojinin gelişmesiyle hard disklere göre veri güvenliği daha yüksek ve çok daha hızlı SSD hard diskler üretilmiştir.

En küçük hız birimi olan Hertz (Hz) saniyede yapılan mantıksal işlem ya da devir sayısını ifade eder. 1 Hertz (Hz) = saniyede 1 çevrim 1 Mega Hertz (MHz) = Saniyede 1.000.000 çevrim 1 Giga Hertz (GHz) = Saniyede 1.000.000.000 çevrim

c. Maliyet
Bilgisayarları birbirlerinden ayıran diğer bir etken de maliyetidir. Bilgisayarların maliyeti, donanımlarını ve yazılımlarını oluşturan birimlerin en güncel, en son teknoloji ürünü olmalarına göre değişmektedir.
Bilgisayarların satın alınırken maliyetlendirilmesinde ne amaçla kullanılacağının tespiti en önemli husustur. Çok fazla grafik özelliğine ihtiyaç duyulmayacak, sadece yazı amaçlı kullanılacak bir bilgisayar çok daha ucuza alınabilecekken oyun oynamaya, grafik ve tasarım işlemleri yapmaya, çizim ve istatistik programları kullanmaya imkân veren bir bilgisayar daha pahalıya alınacaktır.

ç. Genel Kullanıcıları
Bilgisayarlar birbirleri aralarında sadece kapasite, hız, maliyet açısından değil, onları kullanan kişi açısından da farklılık gösterir. Örneğin, bir mimar veya mühendisin kullanması gereken bilgisayar özellikleri ile bir sekreterin kullanacağı bilgisayar ve çevre birimleri birbirinden farklıdır. Mimar ve mühendis mesleğini gerçekleştirirken çizim ağırlıklı işler yapacağından matematik işlemcisi gelişmiş, RAM kapasitesi büyük, ekran kartı daha işlevli, ekran boyutu büyük bir bilgisayara ihtiyaç duyulacaktır. Sekreter için ise bir bilgisayarda bu özelliklerin bulunması gereksizdir. Kısaca bilgisayar satın alırken onunla yapılacak işin belirlenmesi en temel hareket noktası olmalıdır.