Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünlerinin Tanıtımı Hakkında Kısa Bilgi

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ürünlerinin Tanıtımı Hakkında Kısa Bilgi
Bilgi ve düşüncenin hızlı akışını sağlayan teknolojik araçlara bilgi iletişim teknolojileri denir. Bilgi iletişim teknolojileri, bilgiye ulaşılmasını ve bilginin oluşturulmasını sağlayan her türlü görsel, işitsel, basılı ve yazılı araçlardır. Bilgiye ulaşmayı sağlayan araçlara örnek olarak tebeşir ve kara tahtadan eğitsel videoya kadar çeşitli materyaller gösterilebilir. En eski bilgi teknolojilerine örnek; kitaplar ve basılı yayınlar verilebilir.
Bilişim teknolojisindeki gelişmeler uzun sayılabilecek bir döneme yayılmasına rağmen 1980’li yıllarda başlayan ve günümüze kadar olan gelişmeler herkesi şaşırtacak kadar hızlı ve büyüktür. Bilişim teknolojisinin gelişmesine paralel olarak toplumsal yaşamda ve iş yaşamında çok büyük gelişmeler olmuştur. Bilişim teknolojisindeki gelişmelerin en büyük destekçisi ise bilgisayarlardır. Bilgisayar alanındaki büyük gelişmeler yeni teknolojilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bilgisayar teknolojisindeki ve buna bağlı diğer teknolojilerdeki gelişmeler; etkileşimli video, etkileşimli televizyon (smart tv), telekonferans, sayısal kütüphane, bilişim otobanı, GSM gibi teknolojilerin hızla gelişmesini sağlamıştır.

bilgi ve iletişim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.