Benzetme (Teşbih)
Kavram, varlık, olay veya durumların herhangi bir ilgiden dolayı birbirlerine benzetilerek anlatılmasıdır.
Genellikle “gibi, sanki, andırıyor, tıpkı” gibi ifadelere yer verilir.
• Güneş bir ateş topu gibiydi bugün.
• Deniz hırçın bir atı andırıyordu akşamüstü.