Bakterilerin Sınıflandırılması Hakkında Kısa Bilgi

Bakterilerin Sınıflandırılması Hakkında Kısa Bilgi

Şekillerine Göre :

  1. a) Yuvarlak bakteriler ( Coccus ) : Tek tek veya koloni şeklinde bulunabilirler. Tek olanlarına coccus, ikili gruplar şeklinde olanlara diplococcus, uzun zincir oluşturanlara streptococcus, üzüm salkımı şeklinde olanlara staphylacoccus denir.
  2. b) Çubuk bakteriler ( Bacillus ) : Boyları enlerinden daha uzundur. Düz veya hafif bükülmüş Olabilirler. Kalınlıkları her yerde aynı olmayabilir. Uzun iplik şeklinde olanları da vardır.

bakterilerin_siniflandirilmasi

bakterilerin_siniflandirilmasii

c) Spiral bakteriler ( Spirillum ) :Çok kıvrımlı, burgumsu bakterilerdir. Bakterinin bir veya iki ucu kamçılı olabilir. Çoğu saprofittir. Firengi bakterileri ve dişlere yerleşen spiroketler spiral bakterilere örnektir.
d) Virgül şeklinde bakteriler ( Vibrio ) :Virgül şeklinde kıvrılmış bakterilerdir.

Oksijen İhtiyacına Göre Bakteriler :
a) Zorunlu aerob bakteriler : Yalnız oksijenli ortamda yaşayıp çoğalabilen bakterilerdir. Toprağın, göl ve denizlerin üst yüzeyinde yaşarlar. Örn : Yoğurt bakterisi
b) Zorunlu anaerobik bakteriler : Yalnız oksijensiz ortamda yaşayıp çoğalabilen bakterilerdir. Enerji ihtiyacını oksijensiz solunum ile karşılarlar. Bunun sonucunda alkol, laktik asit, asetik asit oluştururlar. Buna fermantasyon ( Mayalanma ) denir. Oksijensiz solunum ile protein ve aminoasitleri yıkarlarsa pütrifikasyon ( çürüme ) oluşur. Örn : Tetanoz bakterisi
c) Geçici ( Fakültatif ) bakteriler : Geçici olarak oksijenli veya oksijensiz ortamda yaşayabilirler.
• Geçici aerob bakteriler : Normalde oksijensiz ortamda yaşamaya uyum sağlamış fakat geçici olarak oksijenli ortamda yaşayabilen bakterilerdir.

• Geçici anaerob bakteriler : Normalde oksijenli ortamda yaşamaya uyum sağlamış fakat geçici olarak oksijensiz ortamda yaşayabilen bakterilerdir.

Gram Boyasıyla Boyanma Özelliğine Göre Bakteriler :
a) Gram pozitif (+) bakteriler : Gram boyasıyla boyanırlar, mikroskopta mor renkte görülürler.
b) Gram negatif (-) bakteriler : Gram boyasıyla boyanmazlar, mikroskopta pembe renkte görülürler.

Beslenme Şekillerine Göre Bakteriler :
a) Ototrof bakteriler : Yaşamları için gerekli olan organik bileşikleri, basit inorganik bileşiklerden sentezleyebilirler. Karbon ihtiyaçlarını havadaki karbondioksitten karşılarlar. Kullandıkları enerji kaynağına göre iki grupta incelenir:
• Fotoototrof bakteriler : Fotosentez yapan bakterilerdir. Organik bileşik sentezlemek için gerekli enerjiyi güneş ışınlarından alırlar. Kloroplastları bulunmaz. Klorofil stoplazmadadır. Işık alan yerlerde yaşayabilirler.
CO2 + H2S G. Enerji „ ( CH2O )n + S + H2O klorofil
• Kemoototrof bakteriler : Organik maddeleri sentezlemek için gerekli enerjiyi kükürt, demir, havadaki hidrojen, amonyak (NH3), amonyum (NH4) gibi bileşikleri oksitleyerek sağlarlar. Bu şekilde kimyasal yoldan sağlanan enerji ile organik madde üretilmesine kemosentez denir. Örn : Nitrat ve nitrit bakterileri
NH3 + O2 ► HNO2 + Kimyasal enerji

CO2 + H2O Kimyasal en. ^ ( CH2O )n b) Heterotrof bakteriler : Besinlerini hazır olarak alan bakterilerdir. Aminoasit, glikoz, vitamin gibi organik molekülleri sentezleyemezler. Bakterilerin çoğu heterotroftur.
• Parazit bakteriler : Bazı bakterilerin sindirim enzimleri yoktur. Yaşamak için ihtiyaç duydukları glikoz, Aminoasit gibi besin maddelerini üzerinde yaşadığı canlıdan hazır olarak alırlar. Bu şekilde yaşayan bakterilere parazit bakteriler denir. Bazıları konak canlıya zarar vermeden yaşayabilir. Sadece onun besinine ortak olurlar. Kalınbağırsağımızdaki E. coli gibi. Bazı parazit bakteriler ise konak canlıda hastalıklara yol açar. Bunlara patojen bakteriler denir.
• Saprofit ( çürükçül ) bakteriler : Toprakta yaşarlar. Hücre dışına enzim göndererek ölü bitki ve hayvan atıklarındaki organik maddelerin daha küçük organik ve inorganik maddelere parçalayan bakterilerdir. Çürümeye neden olurlar.

Bakterilerin Biyolojik, Ekonomik Önemi ve İnsan Sağlığına Etkileri :
• Bakteriler insan sağlığı için hem yararlı hem zararlı olabilir.
o Patojen bakteriler ürettikleri toksin ile organizmaya zarar verebilir.

o İnsan bağırsağında yaşayan pek çok bakteri besinlerin bağırsakta ayrışmasını sağlar. Hatta E, K ve bazı B vitaminleri sentezleyerek yaralı olur.
o Hastalıklardan korunma ve tedavide bakterilerden elde edilen aşılar
ve serumlardan faydalanılır. o Antibiyotikler , insülin gibi hormonlar , kanser tedavisinde kullanıan
bazı kimyasal maddeler bakterilerden elde edilmektedir . o Bakteriler besinlerin bozulmasına neden olur .
o Mayalanma sayesinde yoğurt . peynir , sirke , turşu gibi besinler oluşur .
o Biyolojik mücadele sırasında tarım ve hayvancılık alanında ürüne
zarar veren canlıya karşı bakteriler kullanılır . o Saprofit bakteriler canlı artığı organik atıkları çürüterek bitkilerin
yararlanabileceği inorganik bileşiklere dönüştürür. Toprağı
zenginleştirir.Humuslu toprak oluşur . o Saprofit bakteriler , doğada sınırlı miktarda bulunan maddelerin tekrar
kullanılmasına , madde dönüşümüne neden olur . Bu yüzden bunlara
ayrıştırıcılarda denir . o Sısa sürede çoğalmaları , DNA ‘ ları üzerinde protein bulunmaması
nedeniyle hücre metabolizması ve moleküler biyoloji alanında
yapılan çalışmalarda kullanılırlar .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.