Bab-ı Ali Baskını (1912)(Hükümet Darbesidir)

Sebep; I.Balkan savaşında hükümetin Edirne ve Kırklareli’ni kaybetmesidir.
Sonuç; Sultan iradesiyle kurulan Kamil Paşa hükümeti devrildi. İttihat ve Terakkicilerin
desteklediği hükümet kuruldu. Başkanı Mahmut Şevket Paşa oldu.
• İttihat ve Terakki yönetimi tamamiyle kontrolü eline aldı. Parti diktasının başladığı dönemdir.