Atmosferin Dış Yüzeyine Gelen Enerjinin Tamamı Yeryüzüne Ulaşır mı?

Atmosferin Dış Yüzeyine Gelen Enerjinin Tamamı Yeryüzüne Ulaşır mı?
Güneş’ten atmosferin dış yüzeyinin her santimetrekaresine dakikada gelen enerji miktarı, ortalama iki kaloridir. Buna Güneş sabiti denir. Atmosferin dış yüzeyine gelen enerjinin tamamı yeryüzüne ulaşamaz. Işınların bir kısmı atmosferde değişikliklere uğrar. Bu değişiklikler şunlardır: Yansıma (albedo), yayılma (difüzyon) ve emilme (absorbsiyon).

Güneş ışınları, atmosferde karşılaştığı maddelerin özelliğine göre farklı reaksiyonlar gösterir. Güneş ışınlarının karşılaştığı maddeler saydam ise ışınlar fazla değişikliğe uğramadan geçer. Güneş ışınlarında ve bu maddelerde fazla bir değişiklik olmaz.
Bazı maddeler, karşılaştıkları güneş ışınları ile kimyasal reaksiyona girer. Bu durumda güneş ışınlarında ve karşılaştığı maddelerde kimyasal değişiklik olur. Örneğin ultraviyole ışınlarının etkisiyle oksijen ozon hâline geçer veya ışın enerjisi kendi biçimini değiştirerek ısı hâlinde cismin içinde kalır.

Atmosferin Dış Yüzeyine Gelen Enerji

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.