Atmosferdeki Nem Sıcaklığı Etkiler mi?

Atmosferdeki Nem Sıcaklığı Etkiler mi?
Havadaki nem oranının ısınma ve soğuma üzerinde büyük etkisi vardır. Nemin az olduğu yerler çabuk ısınır, çabuk soğur. Bu nedenle çöllerde günlük sıcaklık farkı çok yüksektir. Nem oranının fazla olduğu yerler, geç ve az ısınır. Örneğin 30 m kalınlığındaki bir bulut örtüsü (4.2.Fotoğraf), güneş ışınlarının % 50 oranında kayba uğramasına neden olur. Havadaki nem, geceleri bir örtü görevi gördüğünden yerden ışımayla aşırı soğumayı önlemiş olur. Bu nedenle nemin çok olduğu ekvatoral iklim bölgelerinde günlük sıcaklık farkı 1-2°C’u geçmez. Buna karşılık nemin az olduğu çöllerde günlük sıcaklık farkı bazen 50-60°C’u bulur.
Ülkemizin deniz kıyılarında nem oranı iç bölgelere ve yüksek alanlara göre daha yüksek olduğundan kıyılardaki sıcaklık farkı daha azdır.
Ekvator çevresi güneş ışınlarını yıl boyunca dik ya da dike yakın açılarla alır. Buna karşılık, yeryüzünün en sıcak yerleri Ekvator çevresi değil dönenceler çevresidir. Bu durumun nedeni Ekvator çevresinde nem oranının fazla olması, dönenceler çevresinde az olmasıdır.

atmosferdeki_nem_sicakligi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.