Atatürk Döneminde Ülke Nüfusunu Artırmak Amacıyla Alınan Bazı Tedbirler ve Sonuçları
• 1929’da fazla çocuk sahibi olana illerde yol vergisinden muaf tutuldu.
• 1930’da ülkenin bir çok yerine doğumevi kuruldu,fakirlere ücretsiz ilaç dağıtıldı.
• 1931’de altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.
• 1932’de nüfus artışını istenen seviyeye çıkartmak, anne ve bebek ölüm oranlarını düşürmek için alınması gerekli önlemleri araştırmak üzere nüfus komisyonu kuruldu.
• 1934’te Türkiye’ye yönelikgöçleri teşvikamacıyla göçmenlere gümrük muafiyeti getirildi.
• 1936’daçokçocukluailelere,hazineyeaittopraklardantarlabağışlandı.
• 1936’da doğum kontrolünü sağlayan ilaç ve araçların kullanılması yasaklandı.
İlk zamanlarda gerek ülke savunması ve gerekse üretim için ülkenin nüfusa özellikle ihtiyacı olduğundan özendirme politikaları izlenmiştir. Fakat ülkede nüfus artışının olması, bazı bölgelere
istenenin üzerinde göçün gerçekleşmesi, bu tür göçlerin bir türlü engellenememesi ve bu konuda
arzulanan düzeyde planlanlama yapılamaması beraberinde bazı sorunları getirmiştir.