Atatürk Döneminde Nüfus Politikası

Atatürk Döneminde Nüfus Politikası

Nüfus Politikası
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş döneminde ülkenin nüfusu en önemli meselelerinden birini oluşturmaktaydı. Çünkü Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na kadar devamlı savaşlarda hem topraklarını hem de nüfusunun önemli bir bölümünü kaybetmişti. Kurtuluş Savaşı’nda da nüfus kaybı devam etmiştir. Bu süreç sonrasında Cumhuriyetin başlarında ülke nüfusunun yaklaşık % 75’i köylerde yaşamakta ve nüfusun çoğunluğunu da çocuk, kadın, yaşlı ve gaziler oluşturmaktaydı.
Ülkelerin kalkınmasında genç ve yetişmiş nüfusun önemli bir yeri vardır. Nüfus, ülke savunmasının da önemli faktörlerinden biridir. Ayrıca uzun savaş yılları nedeniyle gittikçe azalan nüfusun, geniş yurt topraklarına göre ekonomik, sosyal, askerî savunma vb. yönlerden olumsuz bir etki yarattığı görülüyordu. Bu yüzden Atatürk, ülkenin nüfusunu artırmaya yönelik bir politika izledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.