Antropolog Mesleği Hakkında Kısa Bilgi

Antropolog Mesleği Hakkında Kısa Bilgi

Programın Amacı
Antropoloji (insan bilim) programı, evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı ve gelişimi; ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim yapar.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Görsel Antropoloji, istatistik, Aile Antropolojisi, Görsel Belgeleme, İnsan ve Kültür, Akrabalık ve Evlilik Sistemleri, Fiziki Antropoloji, Psikolojik Antropoloji, İnsan ve Fiziksel Özellikleri, Kültür ve Toplumsal Davranış gibi dersler okutulmaktadır.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Antropoloji programını bitirenlere “Antropolog” unvanı verilir. Antropolog ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf, adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yaşama biçimini inceler. Antropolog çalıştığı kurumda araştırma yapar ya da araştırma bulgularının uygulamada kullanılmasına yardımcı olur.
Çalışma Alanları
Antropoloji programı mezunlarının bir kısmı bazı kamu kuruluşlarında yetiştirildikleri alanla ilgili görevler alabilirler. Örneğin, paleoantropoloji programı mezunları MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde ve diğer müzelerin varsa doğa tarihi bölümlerinde; sosyal antropoloji programı mezunları Orman, Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, DPT, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilmektedirler.
Fizik Antropoloji programı mezunları ise müzelerde olduğu kadar, orduda giysi ve araçların, mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bu program mezunlarının alanlarında iş bulma olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde antropolog giderek artan oranda görev almaktadır.
Antropolog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.