Amputasyon Nedir? Amputasyonda Acil Yardım

Amputasyon Nedir? Amputasyonda Acil Yardım

Amputasyon
Amputasyon (uzuv kopması, organ kopması), vücudun bir parçasının kısmen ya da tümüyle vücuttan ayrılmasıdır. Organ tamamen kopmuşsa tam ya da total amputasyon, kısmen kopmuşsa (damarların kesik olup bir deri parçasının veya tendonların sağlam kalması vb.) kısmi ya da subtotal amputasyon denir. Amputasyonda yaşamın tehlikeye girmesine neden olan durum, büyük arterlerin yaralanması sonucu meydana gelen ağır kan kaybıdır. Kopan organa ampute organ, ayrıldığı vücut bölgesine güdük yara denir. Ampute organ, replantasyon yolu ile tekrar yerine dikilebilir.

 Amputasyonda Acil Yardım
Hastanın hayatını kurtarmak, ampute organın hayatını kurtarmaktan daha önemlidir. Kısmi amputasyonda;
> Dolaşımı değerlendirmek için deri rengine, yaralı bölgenin distalindeki nabız varlığına ve kapiller geri doluma bakılır.
> Yara, serum fizyolojik ile yıkanır.
> Kısmen kopan parça yerine yerleştirilmez, uzun eksende dönmesini engellemek için hareketsiz hale getirilerek sabitlenir. (Bu işlem aynı zamanda yaralı bölgenin dolaşımını da düzeltebilir.)
> Yara, steril gazlı bez ile kapatılır.
> Üzerinden soğuk uygulama yapılır.

Tam amputasyonda;
> Güdük yara; serum fizyolojik ile yıkanır; ancak kanama artıyorsa yıkama durdurulur. Steril tamponla direkt bası uygulanır ve basınçlı sargı ile sarılır.
> Mümkünse elevasyon sağlanır, kanamanın proksimalindeki artere bası uygulanır.
> Kanama halen durmamışsa ve endikasyonu varsa turnike uygulanır.
> Ampute organ; serum fizyolojik ile yıkanarak temizlenir.
> Serum fizyolojik ile ıslatılmış steril gazlı bez ile sarılır.
> Su geçirmeyen plastik torbaya yerleştirilerek ağzı sıkıca kapatılır.
> İkinci plastik torba içine 1 ölçek su, 2 ölçek buz konur.
> Ampute organın bulunduğu torba, hazırlanan ikinci torbanın içine konur. Bu şekilde ampute organın buz ile direkt teması önlenir ve soğuk ortamda (4 oC) taşınması sağlanır.
> Torbanın üzerine hastanın kimlik bilgisi, tarih ve bulunduğu saat yazılır.
> Hastanın nakli, KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna sağlanır.
Amputasyonda acil yardım uygulaması sırasında dikkat edilecek noktalar:
> Ampute organı bulmak için fazla zaman kaybedilmemeli, hastanın nakli geciktirilmemelidir.
> Ampute organ yaralı ile aynı hastaneye götürülmelidir.
> Gerçekten mecbur kalınmadıkça turnike uygulanmamalıdır.
> Güdük yara ve ampute organ üzerine antiseptik solüsyon dökülmemelidir.
> Ampute organ, direkt suyla ve buzla temas ettirilmemeli, kesinlikle dondurulmamalıdır.
> Toplu kazalarda ampute organlar karıştırılmamalıdır.

ampute-organin-tasinmasi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.