Aile ve Tüketici Danışmanı-Planlamacısı Mesleği Hakkında Bilgi

Aile ve Tüketici Danışmanı-Planlamacısı Mesleği Hakkında Bilgi

Programın Amacı
Kişi, aile ve kurumların; yerel, ulusal, evrensel düzeyde tatminkar bir yaşam kalitesinin temel fonksiyonları olan ekonomik, psikososyal, fiziksel refahını sağlamaya ve yükseltmeye yönelik eğitim, araştırma ve yayın yapmaktır. Öğrencilere aile ile ilgili bilim dallarında temel disiplinleri kazandırarak ihtiyaçların doğru karşılanması; iyi bir tüketici bilinci geliştirerek üretimin yönlendirilmesi, aile ve toplumun yaşama düzeyinin yükseltilmesi; bireyleri hızla değişen endüstriyel toplum şartlarına hazırlayıp, bilim ve teknoloji kullanarak, ihtiyaçların en üst düzeyde karşılanmasıdır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Programın öğretim süresi dört yıldır. Öğretim süresince; Aile ve Tüketici Bilimlerine Giriş, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Matematik, Sosyoloji, Beslenme İlkeleri ve Besinler, Aile Sağlığı -Yapısı, Tüketicinin Korunması Yasaları, Mesleki Literatür Kavramları ve Terimler, Kişisel ve Toplumsal Sağlık, Anne ve Çocuk Beslenmesi, Ev Araç ve Gereçleri derslerinden oluşan bir program uygulanır.
Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Aile ve Tüketici Bilimleri Programını tamamlayanlara “Aile ve Tüketici Danışmanı-Planlamacısı” unvanı verilir.
Çalışma Alanları
Mezunlar, program kapsamındaki eğitim alanlarına ilişkin özel ve kamu kuruluşlarında, mal ve hizmet üretiminde yönetici ve uzman olarak çalışabilmektedirler.

Aile ve Tüketici Danışmanı-Planlamacıs

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.