7.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Hazırlık Soruları ve Cevapları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Hazırlık Soruları ve Cevapları

SORULAR
1. Bölge, bölüm, yöre neye denir?
2. Türkiye’de coğrafi bölgeleri oluşturan etmenler nelerdir?
3. Karadeniz Bölgesi yurdumuzun neresindedir ve kaç bölme ayrılır?
4. Karadeniz Bölgesi’nin iklimi nasıldır atasehir eskort ve bitki örtüsü nedir?
5. “ “ önemli akarsuları hangileridir?
6. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde heyelan görülmesinin sebepleri nelerdir?
7. Karadeniz Bölgesi’nin başlıca geçim kaynakları nelerdir?
8. Marmara Bölgesi yurdumuzun neresindedir ve kaça ayrılır?
9. “ Bölgesi’nin iklimi nasıldır ve bitki örtüsü nedir?
10. “ Bölgesi’nin önemli akarsuları, gölleri, ovaları ve yer altı kaynakları nelerdir?
11. “ Bölgesi’nin başlıca geçim kaynakları nelerdir?
12. Ege Bölgesi yurdumuzun neresindedir ve kaça ayrılır?
13. Ege Bölümü’nde iklim ve bitki örtüsü nasıldır?
14. İç Batı Anadolu Bölümü’nün iklimi ve bitki örtüsü nasıldır?
15. Ege Bölgesi’nin önemli dağ ve akarsuları nelerdir?
16. Ege Bölgesi’nin başlıca geçim kaynakları nelerdir?
17. Akdeniz Bölgesi yurdumuzun neresindedir fatih eskort ve kaça ayrılır?
18. “ Bölgesi’nin iklimi ve bitki örtüsü nasıldır?
19. “ “ başlıca akarsuları, gölleri ve ovası hangileridir?
20. Adana Bölümü’ndeki geçitler hangileridir?
21. Akdeniz Bölgesi’nin başlıca geçim kaynakları nelerdir?
22. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yurdumuzun neresindedir ve kaça ayrılır?
23. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin iklimi ve bitki örtüsü nedir?
24. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin başlıca akarsu ve ovaları hangileridir?
25. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli yer altı kaynağı nedir?
26. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin geçim kaynakları nelerdir?
27. Doğu Anadolu Bölgesi yurdumuzun neresindedir ve kaça ayrılır?
28. Doğu Anadolu Bölgesi’nin iklimi ve bitki örütüsü nedir?
29. Doğu Anadolu Bölgesi’nin yanardağları, gölleri, akarsuları, dağları nelerdir?
30. Doğu Anadolu Bölgesi’nin başlıca yer altı kaynakları nelerdir?
31. Doğu Anadolu Bölgesi’nin başlıca geçim kaynakları nelerdir?
32. İç Anadolu Bölgesi yurdumuzun neresindedir ve kaça ayrılır?
33. İç Anadolu Bölgesi’nin iklimi ve bitki örtğsğ nedir?
34. “ “ “ başlıca akarsuları ve yer altı kaynakları nelerdir?
35. İç anadolu Bölgesi’nin geçim kaynağı nedir?

CEVAPLAR
1. Doğal, beşeri ve ekonomik özellikleri ile diğer alanlardan ayrılan fakat kendi sınırları içinde benzelik gösteren geniş alanlara bölge denir. Kendi içinde benzer özellikleri daha çok olan, bölgeden küçük olan bu alanlara bölüm denir. Coğrafi özellikleri bakımından kendine özgü görünüşü olan, bölümden daha küçük alnlara yöre denir.
2. Yurdumuzdaki coğrafi bölgeler; doğal, beşeri ve ekonomik özelliklerine göre belirlenir.
3. Yurdumuzun kuzeyinde yer alır. Üç bölüme ayrılmıştır. Bunlar; Batı avcilar eskort Karadeniz, Orta Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölümleridir.
4. Karasal iklim vardır. Ormanlar bitki örtüsünü oluşturur.
5. Bölümün önemli akarsuları; Kızılırmak, Yeşilırmak, Gökırmak, Yenice ırmakları; Abant Gölü, Melet, Bartın ve Devren Çaylarıdır.
6. Eğimin falza, toprağın killi, yağışların bol olması.
7. Çay üretimi, tarım, taş kömürü, balıkçılık, sanayi, ticaret, hayvancılık.
8. Yurdun kuzeybatısındadır. Dört bölüme ayrılır. Bunlar; Yıldız, Ergene, Çatalca-Kocaeli, Güney Marmara bölümleridir.
9. İç kesimlerde karasal iklim ve bozkırlar, kıyıda ise ormanlar ve Akdeniz iklimi görülür.
10. Dağları; Yıldız, Uludağ, Samanlı, Koru, Işıklar dağlarıdır. Ovalası Adapazarıdır. Platosu Çatalca-Kocaelidir. Akarsuları; Ergene, Meriç, Sakarya ırmakları; Küçük-Büyük Çekmece, Durusu, Sapanca, Kuş, Ulubat ve İznik gölleri; Susurluk akarsuyudur. Bor Mineralleri bölgenin en önemli yer altı kaynağıdır.
11. Ormancılık, hayvancılık, mandıracılık, tarım, sanayi, ticaret, ulaştırma, bakancılık.
12. Yurdumuzun batısındadır. İki bölüme ayrılır. Bunlar; Ege ve İç Batı Anadolu bölümleridir.
13. İklimi Akdeniz, bitki örtüsü Doğal bitki Örtüsü’dür.
14. Karasal İklim vardır. Bitki örtüsü Otsu Bitki Örtüsü ve ormanlardır.
15. Kaz, Madra, Yunt, Bozdağlar, Aydındağları, Menteşedağları dağlarıdır. Büyük-Küçük Menderes, Bakırçay, Gediz akarsularıdır.
16. Tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm.
17. Yurdumuzun güneyindedir. İki bölüme ayrılmıştır. Bunlar; Antalya ve Adana bölümleridir.
18. Kıyışarda Akdeniz İklimi, iç kesimde Karasal İklim görülür. Maki ve ormanlar bitki örtüsüdür.
19. Antalya, Manavgat, Bozova, Elmalı, Acıpayam, Tefenni, Çukurova, Amik ovaları. Akarsuları; Taşeli, Dalaman, Aksu, Manavgat, Asi, Ceyhan, Seyhan, Göksü akarsuları. Dağları; Beydağlar, Sultan, Geyikdağları, Bolkar, Elmalı, Berit, Aladağlar, Nurdağları, Toroslar, Binboğa, Tahtalı dağlarıdır.
20. Gülek, Sertavul, Belen.
21. Gülcülük, ticaret, tarım, turizm, sanayi, ormancılık ve hayvancılık.
22. Yurdumuzun güneydoğusunda bulunur. İkiye ayrılır. Bunlar; Orta Fırat ve Dicle bölümleridir.
23. Orta Fırat Bölümü’nde Akdeniz İklimi, Dicle Bölümü’nde Karasal İklim görülür. Bitki örtüsü, bozkır ve ormanlardır.
24. Altınbaşak, Birecik, Ceylanpınar ve Suruç ovaları, Fırat ve Dicle akarsularıdır.
25. Petrol
26. Canlı hayvan ticareti, tarım, petrol ürünlerinden elde edilen gelir.
27. Yurdumuzun doğusundadır. Dörede ayrılır. Bunlar; Yukarı Fırat, Erzurum-Kars, Yukarı Murat-Van, Hakkari bölümleridir.
28. Karasal İklim; bozkırlar ve yüksek alanlarda ormanlar.
29. Nemrut, Süphan, Tendürek, Büyük Ağrı yanardağları; Büyük Zap ve Botan akarsuları, Van gölüdür.Kargapazarı, Allahuekber, Palandoken ve Kısır dağlarıdır.
30. Linyit, krom, demir, bakır, kaya tuzu, kurşun, çinko, oltu taşı.
31. Tarım, turizm, hayvancılık, sanayi, ticaret.
32. Bölge yurdumuzun ortasındadır. Dört bölüme ayrılır. Bunlar; Konya, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak ve Yukarı Kızılırmak bölümleridir.
33. Karasal iklim hüküm sürer. Bozkırla kaplıdır. Yüksek alanlarda ormanlar görülür.
34. Kızılırmak, Tuz, Eber ve Akşehir gölleri; Cihanbeyli, Obruk, Haymana platolarıdır.
35. Başta tarım, turizm, ticaret, sanayi, küçükbaş hayvancılık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.