31 Mart Vakası Hakkında Kısa Bilgi

31 Mart Vakası Hakkında Kısa Bilgi

31 Mart Vakası (1909)
Sebep; Meşrutiyete karşı Monarşiyi isteyenler tarafından çıkartıldı.Gerici bir harekettir.
❖ Rejime karşı olan ilk harekettir.
• Türk tarihindeki ilk ihtilal hareketidir.
Sonuç; Selanikte hazırlanan Hareket Ordusu (Kurmay Subay Mustafa Kemal) İstanbul’a gelerek isyanı bastırdı. (Komutan; Mahmut Şevket Paşa)

Sonuçları:
a) Meşrutiyet güç kazandı.

b) II.Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine V. Mehmet Reşat getirildi. Meclis kararı ile
inen ilk ve tek sultan II.Abdülhamit’tir.

c) 1909 Anayasa Değişikliği gerçekleşti;
1. ) Yasama: Yasayı meclis hazırlar
2. ) Yürütme: Yürütme meclise karşı sorumludur. J oldu.
3. ) Sultanın sürgün yetkisi yoktur.
4. ) Sultanın meclisi açma kapama yetkisi yoktur.
5. ) Siyasal parti kurma hakkı geldi.

• Türk tarihinde ilk defa çok partili hayata geçildi.
• İttihat ve Terakki Fırkası
• Hürriyet ve İtilaf Fırkası
• (Milli) Ahrar Fırkası.
6. ) Dernek kurma ve miting yapma hakkı geldi.
7. ) Grev ve Lokavt hakkı geldi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.