18.yy Gerileme Dönemi Gerileme Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

18.yy Gerileme Dönemi Gerileme Dönemi Hakkında Kısa Bilgi

18.yy Gerileme Dönemi
III. SELİM (1789-1807)

1789 Fransız ihtilali’nin yaşandığı ve Avrupa’nın eleştirel gözle takip edilmeye başlandığı dönemdir.
Avrupa’da ki gelişmeleri takip etmek için Avrupa’ ya ilk daimi elçiler gönderildi. (Paris-Fransa, Viyana-Avusturya, Berlin-Almanya, Londra-İngiltere ).Raporlar istendi. İçeriden de raporlar hazırlanarak, iki rapor bir araya getirilerek birleştirildi.III.Selim tarafından ıslahat yapılan döneme Nizamı Cedit dönemi denir

Nizam-ı Cedit Dönemi Yapılan İşler:
1. ) Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu.
Osmanlıda ki Avrupa tarzı ilk modern ordudur.
2. ) Kara ve Deniz mühendishaneleri düzenlendi.
+ i
I.Mahmut, III. Mustafa
3. ) Eğitim için, Fransa’dan ve İsveç’ten subaylar getirildi.
4. ) Fransızca ilk kez yabancı dil ilan edildi.
5. ) İradı- Cedit Hazinesi kuruldu.
6. ) ” Matbay-ı Amire ” ; ilk devlet matbaası kuruldu. Böylece emirler ilk defa
broşürlere basıldı. ❖ Askeri ve İdari alanlarda yenilikler yapıldı.

Nizam-ı Cedit, Devlet Adamları ve Ulema kısıtlandı.

Not : 1808’de devlet adamları ve ulemanın kışkırtmasıyla, Yeniçeriler isyan etti. Kabakçı Mustafa İsyanı denilen bu olayla III.Selim tahttan indirildi, Nizamı Cedit Dönemi sona erdi.

❖ Ulema : Medresede Din+Pozitif ilimler alarak yetişirler. Buradan mezun olanlar; Kadı:Hakim , Müderris: Medrese Hocası, Şeyhülislam:İdari işlerin dine uygunluğunu denetler, Kazasker: Adalet ve Eğitim Bakanı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.